Home

معارف اسلامي

 سايتهاي افغانستان

مجلات ‌افغانستان

سايت‌هاي حقوقي

سالن انديشه

دانشگاه‌هاي جهان

مقالات

مجلات‌فلسفي ‌وحقوقي

سايت خوشنويسان

اين نشريه الكترونيكي افتخار دارد كه، پذيراي مهمانان ارجمند، فرهيخته و انديشمندي باشد، كه هميشه تاريخ، دغدغه خود سازي، ديگرسازي و كشورسازي دارند؛ و در پي آن هستند كه راهكارهاي مفيد وارزشمند ارايه دهند.

اين شبكه از كليه آثار پژوهشي و هنري؛ مقالات، پايان‌نامه‌ها، داستان، لطيفه، نقاشي، خوشنويسي و... استقبال مي‌كند، لذا مراجعه‌كنندگان محترم در صورتي كه مايل باشند مي‌توانند آثار خود را براي انتشار در اين شبكه به آدرس الكترونيكي شبكه بفرستند.

Englsh

General Embassies of Afghanistan

MINISTRY OFAFFAIR OF AFGHANISTAN FOREIGN

Islamic Republic of Afghanistan

Ministry of Justice of Afghanistan

 FOREIGN AFFAIR OF AFGHANISTAN

History of Afghanistan

بيرق هاي افغانستان

Archives

Interviews

موافقتنامه بن درموردافغانستان

ليست احزاب سياسي افغانستان

در باره ما

منظر ارتباطات علمي و فرهنگي شما هستيم

hya202@yahoo.com

daikondi@hotmail.com

لينك وبلاگها وسايتها:

ماهنامه قلم

آژانس خبرى پژواك

سایت گشایش
غرجستان
عصر انديشه
فلسفه و سياست

فضاي دموكراسي
انجمن‌جوانان‌افغانستان

اخبار دایکندی
نويد فردا
حقوق و قوانين افغانستان
صبح بخير افغانستان
نگاه نو، ناظر حسين زكي
دانشجويان دايكندي
دنياي تفكر
كاتب هزاره
سايت مطبوعات افغانستان
سايت آرمان
مطالعات افغانستان
 

سايت‌هاي حقوقي

 سايتهاي افغانستان

دانشگاه‌هاي جهان

اين شبكه از همه آثار و مطالب مفيد، جالب و خواندني مراجعه كننگان عزيز استقبال مي كند. اداره شبكه

 

     تازه هاي اخبار

حامد کرزى با نصب سيم خاردار در سرحد مخالفت نمود

آژانس خبرى پژواک : رئيس جمهور حامد کرزى، پيشنهاد دولت پاکستان مبنى بر نصب سيم خاردار در سرحد را رد نموده و گفته است که با اجراى اين کار، جلو دهشت افگنان گرفته شده نميتواند.

 رئيس جمهور حامد کرزى، شب گذشته در يک کنفرانس خبرى گفت که نه تنها اعمار همچو ديوار عملى نخواهد بود بلکه با اين عمل ، اقوام منطقه از هم جدا خواهند شد.

 حامد کرزى افزود: (( در اين منطقه يک قوم زنده گى ميکند، اعمار ديوار از داد وستد ميان يک قوم و يا يک خانواده جلوگيرى مى نمايد و روى همين دليل ، اعمار اين ديوار عملى نمى باشد. ))

 نعيم خان، سخنگوى وزارت امور خارجه پاکستان روز گذشته در يک کنفرانس خبرى گفته بود که پيشنهاد نصب سيم خاردار درسرحد را به افغانستان نموده است و در انتظار پاسخ رسمى آن ميباشند.

 نعيم خان افزود: (( پاکستان ميخواهد د رمناطق سرحد مشترک که امکانات رفت و آمد غير قانونى موجود است، سيم خاردار نصب نمايد، ما پيشنهاد خود را با دولت افغانستان شريک نموده ايم و در انتظار عکس العمل آنها ميباشيم. ))

  اما نويد احمد مُعز، سخنگوى وزارت امور خارجه افغانستان به تاريخ ٢٩ سنبله در يک مصاحبۀ اختصاصى به آژانس خبرى پژواک گفت : (( در اين مورد از طرف حکومت پاکستان پيشنهاد رسمى نه به دولت افغانستان و نه به وزارت خارجه شده است . ))

 مُعز گفت که از نظر حقوقى نيز تاکنون سرحد مشترک بين هر دو کشور تضمين نشده است و همچنان هر دو کشور در اين مورد به موافقت نامۀ نيز نرسيده اند.

 وى افزود: (( با نصب سيم خاردار در سرحد، مشکلات حل نمى شود،اگر پاکستان ميخواهد که از تروريستان جلوگيرى نمايد بايد ريشه تروريستان را در کشور خود از بين ببرد. ))

 مُعز، اقدامات پاکستان مبنى بر جابجا نمودن نيروهاى نظامى در سرحدات براى تامين امنيت درهنگام انتخابات پارلمانى و شوراى هاى ولايتى در افغانستان را تحسين نموده و در آينده نيز خواهان چنين فعاليت ها شد.

 قبل از اين جنرال مشرف رئيس جمهور پاکستان، حين سفرش به ايالات متحده امريکا طى ملاقاتى با وزير امور خارجه امريکا، پيشنهاد نصب سيم خاردار درسرحد را براى جلوگيرى از تروريستان نموده بود.

 بعداً عدۀ از سياستمداران و تحليلگران سياسى پاکستان و افغانستان با اين پيشنهاد پاکستان مخالفت نموده و عملى شدن آن را ناممکن دانسته بودند.  

پست هاى دولتى درهرات به رقابت گذاشته ميشود

آژانس خبرى پژواک : کميسيون اصلاحات اداری ولايت هرات ، بیش از پنجاه پست دولتی را بخاطر جاگزينى افراد متخصص به جاى افراد غير متخصص ، در ادارات دولتى در آينده نزد يک به رقابت ميگذارد.

اين پست ها بدون چوکى ولايت ، شامل روساء ، مديران و قضات بوده که افراد مطابق تخصص و شايستگى در پست هاى مورد نظر بعد از اخذ امتحان تقرر مى يابند.

حاجی عبدالسلام مسؤول دفترساحوی کميسيون اصلاحات ادارى حوزه غرب اين شيوه را اولين شيوه اصلاحات درهرات خوانده و به آژانس خبرى پژواک گفت : (( ما اين بست ها را بخاطرى در رقابت آزاد ميگذاريم تا اشخاص کاردان و با تجربه با داشتن مدارک کاری ، ازطریق امتحان به پست هاى مورد نظر تقرر يابند. ))

 وى علاوه کرد که افراد از سرتاسر کشور ميتوانند در بستهاى بالا مانند رياست و مديريت هاى عمومى در ادارات هرات تقرر يابند، ولى بست های پائین تراز آن، مخصوص خود باشنده گان هرات ميباشد و افراد در بستهاى پايين نيز، بعد از رقابت مقرر خواهند شد.

مسؤول دفترساحوی کميسيون اصلاحات ادارى حوزه غرب ادامه داد که افراد بخاطر سپرى کردن امتحان، میتوانند درخواستی های شان را به دفتر اصلاحات ادارى بسپارند.

 با اين حال، سید حسین انوری والی هرات به آژانس خبرى پژواک گفت: (( دیگر کسی به اساس تنظیم ، حزب ویا گروه نمیتواند، سمتی را اشغال نماید که لیاقتش را نداشته باشد. ))

 وی اظهارداشت که هر که اسناد کاری ، تحصیلات عالی و تجربه کارى داشته باشد از طريق رقابت آزاد میتواند بادرنظرداشت اهلیت ، شايستگى و تخصص به وظایف مطلوب مقرر شود.

  دفتر ساحوی اصلاحات اداری درحوزه غرب بیش ازشش ماه میشود که تشکیل گردیده وتا کنون سه دوره آموزشی را براى حدود يکصد تن از مامورین عالی رتبه حوزه غرب برگذارکرده است که دوره های آموزشی شامل منجمنت، اداره و اقتصاد میباشد .

دو روز قبل ٣٢ تن ازرؤسا ومديران حوزه جنوبغرب ، بخاطر جلوگيرى از فساد ادارى از کورس اداره و منجمنت کميسيون اصلاحات اداری در هرات فارغ گرديدند.

پاک کارى پوستر هاى کانديدان به آبدات تاريخى در هرات آسيب خواهد رسانيد

آژانس خبرى پژواک : مسؤولین مدیریت حفظ آبدات تاریخی ولايت هرات ، هراس دارند که پاک کردن شعارها و پوسترهای تبلیغاتی کاندید ها،ازروی آبدات تاریخی ، به قسمت های رنگ آمیزی شده و نقاشى این بناها آسیب برساند.

 اين هراس در حالى انعکاس يافته است که قرار است فردا، حشرعمومی ازسوی دولت ومردم بخاطر پاک کاری شهرهرات ازتصاويرکاندید ها راه اندازی گردد.

اين شعار ها و پوستر ها دربعضی بناهای تاریخی، ازجمله مسجد گازرچگاه ،مزارمیرعبدالله وحوض تاریخی چارسوق که قدامت هشتصد تا يکهزار ساله داشته و بعضى آنها مربوط دوره هاى تيموريان و سلجوقيان ميشود، پوسترهای تبلیغاتی نصب گردیده اند.

 همایون احمدی یکی ازکارمندان مدیریت حفظ آبدات تاریخی هرات به آژانس خبرى پژواک گفت: (( احتمال دارد که دروقت پاک کردن این پوستر ها و تصاوير تبلیغات به قسمت های ازین بناها که دارای نوشته ها و نقوش زمانه هاى قديم است آسیب برسد.))

 احمدى افزود که دربعضی ازقسمت هاى بناهاى تاريخى حتی ازرنگهای روغنی نیزبخاطر تبلیغات استفاده شده است که این ضربه بزرگی به اين بناها ميباشد.

همچنان غلام نبی یکی ازعتیقه فروشان شهرهرات اظهار داشت : (( چون از رنگی که درقسمت رنگ آمیزی آثارباستانی به کاررفته، زمان زیادی میگذرد به همین لحاظ پاک کردن پوسترها حتماً به این آثارآسیب خواهد رساند.))

 به گفته وى، همه باید درقسمت حفظ این آثار،کوشا باشند ،نه اینکه به دست خود آنها را ازبین ببرند.

درعين حال، ولیشاه بهره رئیس اطلاعات وفرهنگ هرات از زايل شدن برخى حصص اين آثار تاريخى ابراز نگرانى نموده و ميگويد که آنها چندین بارازطریق رسانه ها هشدار داده بودند که کانديد ها نبايد نوشته ها وپوستر هاى خود را در ساحات آبدات تاريخى حک نمايند.

استادسياف : پارلمان آينده بر مبناى منافع ملت خواهد چرخيد

آژانس خبرى پژواک : استاد عبدالرب رسول سياف، رهبر جهادى و کانديد ولسى جرگه در يک مصاحبه اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که بيشتر نماينده گان پارلمان آينده افراد نيک خواهند بود و اين پارلمان بر مبناى منافع و افتخارات ملى خواهد چرخيد.

موصوف آمدن يک تعداد افراد نا شايسته به پارلمان را نيز رد نکرد ، اما آنها را در اقليت خوانده و گفت که آنها نقش خاصى را ايفاء کرده نخواهند توانست.

وى افزود: (( انشاء الله پارلمان آينده در مسيرى حرکت خواهد کرد که سربلندى آينده کشور مى باشد.))

 سياف همچنان انتخابات پارلمانى را موفق و يک افتخار بزرگ ملت دانست.

وى در پاسخ به اين سوال که چرا اشتراک مردم در انتخابات پارلمانى نسبت به انتخابات رياست جمهورى کمتر بود، گفت : (( در آن وقت زعيم تمام ملت انتخاب مى گرديد و آن براى مردم خيلى مهم بود. ))

اما باوجود اين موصوف اظهارات را که گفته مى شود در اين انتخابات در حدود شش ميليون مردم اشتراک نموده بودند، نادرست خواند و خاطر نشان ساخت که اين رقم بعد از شمارش آراء خيلى بلند خواهد رفت.

 موصوف اين شايعات مردم را رد نمود که گويا يک تعداد راى دهنده گان به اين دليل در انتخابات سهم نگرفتند که در جمله کانديدان تخطى کننده گان حقوق بشر و عاملين ويرانى کشور شامل بودند.

سياف در اين مورد گفت: (( اگر اين موضوع مى بود،مردم بيشتر اشتراک مى نمودند زيرا حاميان هرکس به شخص مورد نظر خود راى ميدادند.))

سياف ،همچنان پروسه راى دهى را دشوار خواند،به باور وى ممکن تعداد زيادى از راى دهنده گان با مشکلات روبرو شده باشند.

  حدود ٤٠٠ تن خود را براى ٣٣ کرسى ولسى جرگه از ولايت کابل کانديد نموده بودند که نام هاى تمام آنها دريک ورق راى دهى درج شده بود.

 وى با توجه به اين اصل افزود : (( يقين دارم که کمتر از بيست در صد مردم از راى دادن خود مطمين باشند. ))

موصوف در مورد عمليات هاى خودسرانه نيروهاى امريکايى و اقامت طويل المدت آنها گفت که اگر يک پارلمان سالم و معقول ايجاد گردد و بجاى مخالفت و منازعه با دولت در کارهاى خود هماهنگى داشته باشند ، مشترکاً در اين مورد تصميم خواهند گرفت.

وى همچنان موجوديت نيروهاى خارجى را الى به پا ايستادن کشور،به نفع افغانستان تلقى نمود: (( اگر کشور به پاهاى خودايستاده شود و هر چيزما از خود ما باشد و غم بى امنيتى نباشد در آن صورت به هيچ کسى ضرورت نخواهيم داشت و هر کارى را خود ما انجام خواهيم داد. ))

موصوف اگر چه اعلان کاميابى خود در پارلمان آينده را قبل از وقت دانست اما افزود که اگر به پارلمان راه يابد قبل از همه براى عملى نمودن قانون اساسى تلاش خواهد کرد و کوشش بزرگ وى مساعد نمودن زمينه براى تطبيق قانون اساسى خواهد بود.

وى در اين مورد که اگر به پارلمان رفت نماينده گى حزب خود را خواهد کرد ويا خير ؟

گفت : ((نخير، براى من منافع ملت نسبت به منافع حزب مهمتر ميباشد. ))

وى همچنان گفت که تنظيم را وسيله خدمت به مردم گشتانده است .

تعداد از کانديدان در مبارزات انتخابى شان در پهلوى مصارف ديگر در چاپ نمودن تصاوير بزرگ شان نيز پول زيادى مصرف نمودند .

 در بين کانديدان تصوير استاد سياف ( که در چهاراهى پل محمودخان به کمک چهار پايه برقى نصب گرديده بود) از تمام تصاوير کانديدان بزرگتر و قيمتى بود.

اما سياف چاپ و نصب نمودن همچو تصاوير بزرگ را کار خود نه بلکه از همکاران خود خواند.

 وى همچنان با مصارف کانديدان در مبارزات انتخاباتى شان مخالفت نشان داد و افزود که اين مصارف را بايد کانديدان در حالات عادى مى کردند.

موصوف در اخير در مورد رهايى از مشکلات موجوده و ختم هرج و مرج در کشور گفت : (( براى از بين بردن منازعات در قدم اول به وحدت ملى ، صبر ، ثبات و حوصله ضرورت است و باز مى گويم که مهمتر از همه در اين کشور ثبات مهم مى باشد و در هر جاى که ثبات نباشد هيچ چيزى انجام نمى شود. ))

شهر جديد باميان به ستندرد بين المللى ايجاد خواهد شد

 آژانس خبرى خبرى پژواک : وزير شهر سازى و مسکن، نقشه ماستر پلان شهرى ولايت باميان را، به خاطر عملى ساختن پروژه هاى عمرانى به شمول ايجاد شهر جديد باميان ، به تاريخ ٣٠ سنبله تحويل شاروال باميان نمود .

 مطابق اين ماستر پلان ، شهر جديد باميان ، در منطقۀ عيسى خان تقريباً در سه کيلومترى جنوب غرب بازار فعلى باميان ، با داشتن ادارات و بلاکهاى دولتى ،

 مغازه ها و دکانهاى شخصى به ستندرد بين المللى ايجاد خواهد شد.

شهرک فعلى باميان، داراى حدود سه هزار دکان بوده و به نام بازار طويل ياد ميشود.

 انجنير يوسف پشتون، وزير شهر سازى و مسکن ،که در جمله هيئت ٢٣ نفرى وزارت هاى مختلف، وارد باميان گرديده ، به آژانس خبرى پژواک گفت که نقشه و کارهاى ماسترپلان شهر باميان، از طرف ما طى مراحل شده و اين نقشه به والى و شاروال باميان تحويل داده شده است تا شهر را طبق نقشه اعمار نمايند.

 انجنير پشتون، افزود : (( وزارت شهر سازى و مسکن ، روى اين نقشه نظارت ميداشته باشد تا امور ماستر پلان، طبق همين نقشه به پيش برده شود.))

تا حال مقدار بودجه اين ماستر پلان و منبع کمک کننده آن معلوم نيست .

 اين درحاليست که بسيارى پروژه هاى ساختمانى باميان، به علت عدم تکميل ماستر پلان، شهر باميان به تعويق افتيده بود و مسوولين باميان، به کسى اجازه نمى داد که امور ساختمانى را بدون ماستر پلان اجرا نمايند.

نثار احمد نثار، شاروال باميان ، تطبيق ماستر پلان را يکى از عمده ترين کار ها، در رفع مشکلات مردم باميان خوانده و اظهار داشت که آنها تلاش ميکنند تا اين ماستر پلان به زودى عملى شود .

 

وى افزود که حدود دوصد خانوار، در مغاره هاى اطراف بتهاى تخريب شده بودا، زنده گى دارند و شاروالى ميکوشد براى آنها طبق ماستر پلان سرپناه فراهم کند.

 حبيبه سرابى، والى باميان، تطبيق ماستر پلان شهرى را مهم خوانده و آنرا قدمى در راه بازسازى اين ولايت دانست.

 سنگ تهداب شهر باميان ، تقريباً دو ماه قبل توسط وزير شهر سازى و مسکن گذاشته شده بود .

 دو هفته قبل رونالد نيومن Ronald Neumann سفير ايالات متحده امريکا، با افتتاح ٢٠ کيلو متر سرک ، به ارزش پنجصد مليون دالر امريکايى در شهر باميان گفته بود که عدم تکميل ماستر پلان شهرى ، يکى از عوامل بازدارنده اعمال پروژه هاى عمرانى اداره انکشافى بين المللى امريکا USAID در باميان ميباشد .

يک گروپ بازيکنان کرکت براى دوسال از اشتراک در رقابت ها محروم گرديدند
آژانس خبرى پژواک : فدراسيون کرکت افغانستان، بازيکنان را از بازى منع نموده است که بدون اجازه آنها براى رقابت هاى کرکت ، عازم شهر کراچى پاکستان شده بودند.

تاج ملوک، سکرتر جنرال فدراسيون کرکت افغانستان، به تاريخ ٣٠ سنبله بۀ آژانس خبرى پژواک گفت که آنها در يک جلسه عاجل اين فيصله را نموده اند.

وى افزود : (( آنها نماينده گى فدراسيون کرکت افغانستان را نمى کنند ، آنها خودسرانه رفته اند و فدراسيون کرکت را در جريان نگذاشته اند. ))

يک تيم کرکت افغانستان، به رهبرى خالقداد نورى، عازم شهر کراچى پاکستان شده است و با تيم هاى محلى اين شهر در رقابت هاى کرکت اشتراک مينمايد.

خالقداد نورى، در مصاحبه بايک شبکه تلويزيونى پاکستان ،گفته است که آنها نماينده گى تيم ملى افغانستان را ميکنند و به پيشنهاد فدراسيون کرکت شهر کراچى آمده اند.

الله داد نورى، مشاور فدراسيون کرکت افغانستان و منيجر انکشاف کرکت، به پژواک گفت که آنها کميته المپيک افغانستان را نيز اطلاع داده بودند تا در مورد برگشت اين تيم و بازيکنان اقدامات جدى نمايد .

وى افزود : (( در تيمى که عازم پاکستان شده است تعداد از بازيکنان تيم ملى کمتر از ١٩ سال نيز شامل ميباشند که تمام آنها براى دو سال از اشتراک در رقابت هاى داخلى و خارجى منع شده اند. ))

 دين محمد صافى، سرمشاور کميته المپيک افغانستان، در مورد به آژانس خبرى پژواک گفت : (( ما به فدراسيون کرکت پاکستان، از طريق ايميل يک مکتوب مى فرستيم و براى شان ميگوييم تيم که عازم پاکستان گرديده از افغانستان، نماينده گى نمى کند و همچنان از وزارت امور خارجه ميپرسيم که چطور اين افراد عازم کشور خارجى شدند. ))

وى افزود : (( شش ماه قبل نيز يک تيم کرکت ميخواست غير رسمى در مسابقات پاکستان شرکت نمايند اما آنها در مسير راه سروبى بين هم در گير شدند و يک ديگر خود را با کارد زده بودند که اين اعمال شان خلاف قانون ورزش و اخلاق سپورتى است .

صادرات پوست قره قل نسبت به ١٢ سال گذشته افزايش يافته است 

آژانس خبرى پژواک : بيش از ٥٠٠ هزار جلد پوست قره قل افغانى در سال ١٣٨٤ به کشورهاى خارجى صادر گرديده که اين مقدار نسبت به مجموع صادرات در ١٢ سال گذشته افزايشى بيش از ٤٢ فيصد را نشان مى دهد.

ذکر الله آرين رئيس انستيتوت دولتى قره قل در کابل ، ضمن ابراز اين مطلب به آژانس خبرى پژواک گفت که، اين انستيتوت از سال ١٣٧١ تا به سال ١٣٨٣ تنها بيش از سه صد و پنجاه هزار جلد پوست را از طريق بندر حيرتان از راه ترکمنستان به اروپا ، دنمارک و فنلند صادر نموده بود .

انستيتوت قره قل وظيفه آش دهى و دسته بندى پوست را به عهده دارد و در مقابل ارائه اين خدمات فى جلد پوست چهار و نيم افغانى کميشن مى گيرد.

آرين از عمده ترين دلايل افزايش صادرات پوست قره قل را ، بهتر شدن وضعيت امنيتى با ايجاد حکومت موقت، ختم خشکسالى ها و مساعد شدن زمينه براى سرمايه گذارى تجار در اين عرصه مى داند

آق مراد يک تن از تاجران قره قل در کابل مى گويد که آنها بيشتر از اين پوست کلاه و در کشورهاى خارجى از آن جمپر ، دستکول و ديگر لوازم را مى سازندو به قيمت بالايى به فروش مى رسانند.

  او افزود : ((ما يک کلاه را درافغانستان حدود ٥٠ دالر مى فروشيم و در خارج معلوم نيست شايد صد دالر بفروشند . ))

آرين مى گويد که پوست قره قل تنها در دو کشور افغانستان و کشور ناميبيا افريقاى جنوبى موجود است .

  وى خاطر نشان ساخت که در افغانستان چندين نوع پوست قره قل ولى در ناميبيا تنها پوست سياه وجود دارد .

 در پهلوى افزايش صادرات قره قل ارزش آن نيز افزايش يافته است .

قرار معلومات آرين يک جلد پوستى که در سال گذشته به قيمت ٢٧ دالر به فروش مى رسيد ، در سال جارى به ٣٢ دالر آمريکايى به فروش رسيده است .

 صنعت قره قل از گذشته هاى دور در افغانستان وجود داشته وتعدادى از مردم در داخل کشور نيز از آن استفاده مى کنند .

 احمد سير مردى ٥٠ ساله ، در حالى که کلاه قره قل بر سر داشت گفت که پوشيدن اين کلاه به انسان سنگينى و وقار مى بخشد .

  اين پوست از برۀ نژاد خاصى از گوسفندان ( قره قل ) ، به دست مى آيد و براى زيبايى و نرم شدن آن مراحل زيادى را طى مى کند تا آماده ساخت اجناس گردد.

کشتن گوسفند قره قل در زمان طالبان ممنوع قرار داده شده بود و صادرات قره قل که يکى از اقلام مهم تجارتى افغانستان مى باشد، به شکل قاچاقى صورت مى گرفت

 جان محمد يکى از فروشنده گان پوست مى گويد که استفاده از قره قل يکى از رواج هاى قديم مردم افغانستان است و هيچ وقت کهنه نخواهد شد .

 اکثراً مردم ترکمن از کلاه قره قل استفاده مى نمايند در کنار آنها مردم ديگر مناطق افغانستان نيز از اين کلاه استفاده مى کنند .

در زمان حکومت محمد ظاهر شاه صادرات قره قل به کشورهاى خارجى سالانه به بيش از سه ميليون جلد پوست مى رسيد .

دو سارق مسلح درهرات دستگير گرديد

آژانس خبرى پژواک : پوليس هرات ، دو سارق مسلح را با چند راس گوسفند به تاريخ ٣٠ سنبله در شهرک بندرى اسلام قلعه دستگير نمود.

 به گفته پوليس هرات ، اين دو تن زمانى با يک ميل تفنگچه دستگير شدند که گوسفندان را از قريه سروستان ولسوالى انجيل از نزد کوچى ها دزديده ودر يک عراده موتر کرولا به محل نامعلوم انتقال ميدادند.

 سمونوال عبدالرؤف احمدى ، معاون دفتر مطبوعاتى قوماندانى امنيه ولايت هرات به آژانس خبرى پژواک گفت که محمد رحيم و عبدالرحيم اعتراف نموده اند که آنها در گذشته ١٥٠ راس گوسفند را از ولسوالى انجيل ، با فريب دادن اطفال چوپان و يا با تهديد سلاح ، سرقت نموده اند.

 

سمونوال احمدى علاوه کرد که پوليس، حدود يکماه قبل دو فرد مسلح را که يک رمه گوسفند کوچى ها را در ولسوالى زنده جان با زور سلاح ربوده بودند، نيزدستگير نموده بود .

يک تن به اتهام قتل و سرقت هاى مسلحانه گرفتارشده است

آژانس خبرى پژواک : پوليس شهر کابل ازگرفتارى يکتن به اتهام قتل هاى چند گانه ، تجاوزهاى جنسى وسرقت هاى مسلحانه خبرمى دهد .

  فاروق احساس آ مرجنايى حوزه هفده هم شهرکابل بتاريخ ٣٠ سنبله ، در مصاحبه با

آژانس خبرى پژواک گفت که نظر محمد باشنده ولسوالى پغمان ولا يت کابل با سلاح يکجا دستگير شده است .

وى افزود : (( نظر محمد با يک ميل کلاشينکوف دستگير گرديده که به هشت قضيه سرقت مسلحانه ، قتل و تجاوز جنسى اعتراف کرده است . ))

 به گفتۀ احساس ، نظرمحمد تحت تعقيب پوليس بود و هنگامى که ميخواست در قريه عيسى خيل پغمان يکتن را بکشد ، گرفتار گرديد .

 قرا ر معلو مات احساس ، نظر محمد در ساحات کمپنى، بند قرغه، چمتله ، دشت برچى و ولسوالى پغمان مردم را کشته ، اموال منازل را سرقت نموده و تجاوزهاى جنسى را انجام داده است .

  به گفته حبيب څارنوال مو ظف ، نظر محمد اين اعتراف را هم نموده که در بند قرغه به زور سلاح به دو دختر تجاوز نموده و بعد از گرفتن مو بائيل هاى آ نها هر دو را رها کرده است .

 يک باشنده ده عربان پغمان ، که براى شکايت از متهم مذکور به قو ماندانى امنيه شهر کابل آمده بود ، و از گرفتن نام ، خود دارى مى کرد گفت : (( نظر محمد برادرم را در مقا بل چشمانم به قتل رسا نيد . ))

 وى که هنوزهم درچهره اش هراس مشاهده مى شود ، در مورد جزئيات بيشتر ارايه نه کرد .

نظرمحمد که در پشت ميله هاى زندان بسر ميبرد ، اين اتهامات را رد کرد وى ، گفت : ((من فقط دو سرقت نموده ا م در دشت برچى و پغمان ، من اعترافا ت ديگر را در اثر لت و کوب کرده ام .))

  بتاريخ ٢٣ سنبله ، نيز مؤظفين حوزه نهم امنيتى پوليس ، سر کرده يک باند دزدان مسلح را در مر بو طات مکروريان ٣-٤ شهر کابل دستگير نموده بود .

حادثۀ ترافيکى درکنر باعث جراحت ده تن گرديد

آژانس خبرى پژواک : دراثر چپه شدن يک موتر مسافربرى در ولسوالى وته پور ولايت کنر، به شمول دو زن ده تن شديداً مجروح گرديده اند.

به گفته باشنده گان منطقه ، صبح ٣٠ سنبله يک موتر از قريه ديوز اين ولسوالى به سوى ولسوالى در حرکت بود که در منطقۀ چغان موتر از مسير خود منحرف گرديد و چپه شد.

عبدالله، يک تن از باشنده گان منطقه به آژانس خبرى پژواک گفت که مجروحين به کمک مردم منطقه به شفاخانه اسعد آباد منتقل گرديده اند.

اسدالله افضلى، رئيس صحت عامه ولايت کنر به پژواک گفت که مجروحين شامل دو زن و هشت مرد ميباشند.

 موصوف افزود : (( حالت صحى يک زن و يک مرد قابل نگرانى است ، اما حالت صحى ساير مجروحين خوب مى باشد. ))

حفيظ ، يک تن از مجروحين در شفاخانه به پژواک گفت که تير موتر در مسير راه منحرف گرديد و موتر چپه شد

 قابل ذکر است که تمام آنها باشنده گان منطقه ديوز بوده و مى خواستند که به بازار ولسوالى وته پور بروند.

زنان در تخار ، نسبت به مردان راى بيشتر داده اند

آژانس خبرى پژواک : در حاليکه زنان به تناسب مردان در ولايت تخار بيشتر راى داده اند، زنان نتيجه اين کار خود را فعاليت و آگاهى انتخاباتى مى دانند.

سيد ياسين دهزاد مسؤول بخش مطبوعاتى دفتر مشترک تنظيم انتخابات در تخار به آژانس خبرى پژواک گفت که از جمله بيش از ٢٣٥ هزار راى دهنده، بيش از ١٢٩ هزار تن آنها را زنان تشکيل مى دهند، در حاليکه تعداد راى دهنده گان مرد به بيش از ١٠٦ هزار تن مى رسد.

وى افزود که مجموعاً ٤٢٠ هزار تن در تخار براى راى دهى ثبت نام کرده بودند.

به گفته وى ١٣ زن براى ولسى جرگه و ٧ زن براى شوراى ولايتى در تخار کانديد شده بودند.

رزم آراء حواش رئيس امور زنان تخار درمورد افزايش راى زنان نسبت به مردان گفت: (( با وجوديکه زنان در برخى جاها تهديد مى شدند، اما توانستند که با راى دادن در انتخابات پارلمانى، نقش خود را در جامعه ثابت نمايند.))

راى دهنده گان نيز از نقش زنان در پروسه راى دهى خرسند اند.

بلقيس محصل سال اول پوهنځى ادبيات پوهنتون تخار اظهار داشت : (( ما زنان درک کرديم که زن مى تواند در همه عرصه ها شرکت نمايد ، راى دادن حق ما بود و ما راى خود را به کانديد مورد نظر خود استعمال کرديم . ))

وى از کانديد ها خواست که در صورت کاميابى ، از حقوق زنان تخار در پارلمان دفاع نمايند.

نهال هاى خزانى در هرات آماده غرس مى باشد

آژانس خبرى پژواک: امسال بیش از سه ميلیون اصله نهال مثمر وغیر مثمرکه در بیش از يکصد محل پر ورش نهال در ولایت هرات پرورش یافته است ،آماده توزیع براى غرس خزانی و بهاری دهاقين و مردم ميباشد.

بشیر احمد احمدی مدیر ترویج ریاست زراعت هرات به آژانس خبرى پژواک گفت که درسال جاری تولید انواع نهال در این ولایت به علت افزایش آب زراعتی وبهبود شرایط اقلیمی ، بیش از بیست درصد نسبت به سال گذشته، افزایش یافته است.

احمدى افزود که اين نهال ها محصول خود هرات بوده و نازلتر از قيمت بازار به دهاقين و مردم عرضه ميشود در حاليکه طى دو سال گذشته اکثر نهال ها از ايران با قيمت بالا وارد هرات ميشد.

با اين حال، تربيه کننده گان اين نهال ها از زايل شدن خشکسالى هاى متواتر چند سا ل اخير و بوجود آمدن شرایط مناسب آب وهوا ابراز خرسندى نموده و غرس نهالها را براى افزايش توليدات ميوه و سرسبزى محيط زيست موثر ميدانند.

عبدالرحيم عثمانى رئیس فارم شخصى (نهال خانه )اردوخان اظهار ميدارد که هم اکنون بعد از چندین سال خشکسالی ، بیش از دوصد هزار نهال شامل پانزده نوع زرد آلو ،ده نوع آلو،هفت نوع بادام ،شش نوع سیب ،چهار نوع شفتالو وانواع دیگر نهال های مثمر در اين فارم پرورش داده میشود که آماده توزیع میباشد .

عثمانی میگوید: (( ما درسال گذشته انواع مختلف نهال را با سی درصد کمتراز قیمت اصلی آن به بازار عرضه نمودیم وتصمیم داریم که درسال جاری با توجه به وضعیت بازار ، قیمت آن را از سال گذشته نیز کمتر کنیم .))

  به گفته مد یر ترویج ریاست زراعت هرات، میزان تولید نهال درسال گذشته کمتر از دو ميلیون اصله نهال بود که نیازمندیهای این ولایت را بر آورده نمیکرد ومقدار زیاد نهال ازکشور ایران وارد می شد.

 بنا به اظهارات احمدی درسال گذشته هر اصله نهال مثمر به طور اوسط ،چهل افغانی وغیر مثمر ده افغانی ودربعضی موارد بین يکصد تا دوصد افغانی به فروش میرسید، اما امسال اين نهال ها نازلتر عرضه خواهند شد.

 موصوف علاوه کرد که درسال جاری پيش بينى ميشود که دارنده گان نهال خانه هاى شخصى ، بیش از هفتاد وپنج ميلیون افغانی عاید فروش نهال های مثمر وغیر مثمر داشته باشند.

 احمدى ميگويد که از جمله يکصد نهال خانه، سه نهال خانه آن مربوط رياست زراعت و بقيه شخصى ميباشند.

  عبدالغفور ٤٣ ساله ، باشنده ولسوالی شیندند ميگويد: (( من سال گذشته بعداز بیست سال مهاجرت از کشور ایران به وطن برگشتم وحا ل میخواهم دوباره دو باغ بزرگ میوه ای که در سال های گذشته بر اثر خشکسالی وبودن من درایران بیشتر آن خشک شده بود احیا کنم ودوباره انواع نهال های مثمر را درباغ خود داشته باشم. ))

 بنا به اظهارات مدیر ترویج زراعت هرات ، پیش بینی میشود که ا مسال علاوه بر رفع نیازمندی های دهاقين ولایت هرات ،تعداد زیاد نهال به دیگر ولایات کشور نیز انتقال داده شود.

محافظين يک کانديدانتخاباتى،مؤظفين شاروالى را لت وکوب کردند

آژانس خبرى پژواک : شاهدان عينى مى گويند که ، محافظين دفتر جميل کرزى کانديد ولسى جرگه از کابل ، شمارى از کارمندان شاروالى را بتاريخ ٢٩ سنبله هنگامى مورد لت و کوب قرار دادند که انها ميخواستند عکس وى را از يک تعمير پايان نمايند. 

ميرعلى اصغراکبرزاده شا هدعينى و مسؤول بر نامه ( آينه شهر) تلو يزيون ملى افغا نستان به آژانس خبرى پژواک گفت که در اين زدوخورد ، توسط محافظين جميل کرزى ، کامره فلمبر دارى وى ، نيز شکستانده شد.

  وى همچنان گفت : (( من در مورد مى خواستم با جميل کرزى صحبت نمايم اما موظفين وى اجازه ندادند. ))

 وى همچنان اظهار داشت که ، اگر پو ليس حوزه دوم به وقت نمى رسيد آنها کامره دوم را که درآ ن عکس هاى حادثه فلمبردارى شده بود نيز مى شکستاند .

 خليل دستيار آمر حوزه دوم امنيتى پوليس نيز اين زدو خورد را تائيد کرد اما شکستاندن کمره را ، رد نمود .

  وى گفت : (( فکر ميکنم اين يک سوء تفاهم بوده و آقاى جميل کرزى فکر کرده که کسى عکس هاى وى را پاره مى کند . ))

 اين در حاليست که کمرۀ دوم برنامه آينه شهر که به آژانس خبرى پژواک رسيده ، پارچه هاى شکسته کامره قبلى را عکاسى نموده است .

 رحيم الله سمندر رئيس اتحاديۀ آ زاد ژورنالستان افغانستان به آژانس پژواک گفت که عمل انجام شده در مقابل اين ژور نالست خلاف قانون مطبوعات و خلاف قانون اساسى کشور بوده ،وما آنرا تقبيح مى نمائيم .

 اما، محمد نورى رئيس دفتر جميل کرزى در مورد اين واقعه اظهار بى اطلاعى نموده افزود: (( ما از اين موضوع آ گاهى نداريم و ما خود امروز پروگرام پائين نمودن عکس هار ا

داشتيم .))

  طبق قانون انتخابات کانديدان نبايد از اعمال زور وتهديد کار گيرند .

  در صورتى که اين واقعۀ خلاف قانون انتخابات ، حقيقت داشته باشد عکس العمل کميسيون شکايات انتخاباتى چه خواهد بود ؟

محمد فريد حميدى عضو کمسيون شکا يات انتخا بات به آژانس خبرى پژواک گفت

: (( ما هر گا ه در مورد شکايات کا نديدان اسناد و مدارک کافى داشته باشيم در مورد رسيده گى خواهيم کرد . ))

شمارش آراء در شمال وغرب کشور قبل از وقت آغاز گرديد

اژانس خبرى پژواک :شمارش آراء درولایات شمال و غرب کشور درحالی به تاريخ ٢٩ سنبله آغاز گردید، که صندوق های آراء تعداد ولسوالی ها هنوز هم به مراکز آن ولايات انتقال نگرديده اند.

 مسؤولين دفاتر انتخابات در ولايات هرات، بلخ، تخار ، کندز و فارياب ميگويند که پروسه شمارش آراء با حضور ناظرين داخلى و خارجى آغاز گرديده و صندوقهاى که از بعضى ولسوالى ها به مراکز راى شمارى انتقال نه گرديده ، به زودى انتقال خواهند شد.

  پيتر هربن Peter Earban آمر اجرائيوى دفتر مشترک تنظيم انتخابا ت در کنفرانس مطبوعاتى دو روز قبل در کابل گفته بود که بيش از ١٢٠ هزار صندوق راى در مراکز راى دهى گذاشته شده بود که امکان دارد انتقال آن از مناطق دور دست به مراکز ولايات، چند روز را در بر بگيرد.

  به گفته هربن، در سراسر افغانستان ٦٠٠٠ مرکز و ٢٦٠٠٠ محل راى دهى درنظر گرفته شده بود .

از جمله بيش از ١٢ ميليون نفرى که براى انتخابات ثبت نام نموده بودند، حدود شش ميليون راى داده اند.

  ابراهیم فروزش مسؤول ارتباط خارجی دفترمشترک تنظیم انتخابات در هرات به آژانس خبرى پژواک گفت که صندوق های رای دهی ازتمام نواحی شهروولسوالی ها به جزء از چند ولسوالى محدود به مرکزشمارش آراء واقع میدان هوایی هرات ، انتقال گرديده است.

  ضیا احمد (ضیاء) مسؤول دارالانشاء دفتر مشتر ک تنظیم انتخابات در هرات، ولسوالى هاى باقى مانده را شامل گلران , شيندند , فارسی و اوبه خوانده و گفت که صندوقها ازاين ولسواليها تا پايان امروز به میدان هوایی هرات انتقال داده خواهند شد.

  به گفته فروزش پروسۀ شمارش آرا توسط هفتصد تن ازکارمندان دفترانتخابات به پیش برده میشود که ناظران ملی وبین المللی و ژورنالیستان نیز، ازاین پروسه نظارت خواهند کرد و تا دوهفته ادامه خواهد داشت.

با اين حال، شمارش آراء در مزار شريف نيز، قبل از ظهر امروز در حالى آغاز شد که صندوقهاى راى تنها ازيک ولسوالى انتقال نه گرديده بود.

عبدالکريم بلخى مسؤول ارتباطات خارجه دفتر انتخابات در شمال به آژانس خبرى پژواک گفت که صندوقهاى راى ،از تمام ولسوالى ها به مرکز شمارش آراء در مزار شريف بدون کدام مشکل انتقال يافته است.

 بلخى افزود که صندوقهاى راى از ولسوالى کشنده تا حال انتقال نيافته که تا پايان روز انتقال خواهد شد.

شمارش آراء در ولايت تخار نيز آغاز گرديده، اما صندوقهاى راى از ولسواليهاى چاه آب، رستاق وا شکمش انتقال نگرديده است که به گفته سيد ياسين دهزاد مسؤول بخش مطبوعاتى دفتر انتخابات در تخار، امکان دارد اين صندوقها تا پايان روز به مرکز شمارش آراء در تالقان انتقال يابند.

 دهزاد علت تاخير در رسيدن صندوقها را دور دست بودن اين سه ولسوالى خواند.

 وى نگرانى برخى کانديد ها را ، مبنى بر اينکه باقى ماندن صندوقها در ولسوالى ها باعث دستبرد قرار خواهند گرفت، رد نمود.

اين پروسه در ولايت کندز نيز آغاز گرديده و قرار است صندوقهاى آراء از ولسوالى هاى ارچى، امام صاحب و قلعه ذال به نسبت دورى راه، تا پايان روز به مرکز راى شمارى درشهر کندز انتقال داده شوند.

 عبدالقدير قيومى مسؤول دفتر انتخابات در زون شمالشرق با تذکر مطلب فوق اظهار داشت که پروسه راى شمارى تحت نظارت حدود ١٣ هزار ،ناظر داخلى و خارجى اجرا ميشود و امکان تقلب و جعلکارى وجود ندارد.

 پروسه راى شمارى در ولايت فارياب نيز در حالى آغاز گرديده که صندوقهاى راى ، از بعضى ولسوالى ها تا فردا انتقال داده خواهند شد.

 استاد امان الله مسؤول دفتر انتخابات در فارياب گفت که صندوقهاى راى از ولسواليهاى اندخوى و کوهستان فردا به مرکز شمارش آراء انتقال خواهند شد.

برخى کانديد ها ادعا دارند که عدم انتقال اين صندوقها به مراکز شمارش آراء ، باعث تقلب در صندوقهاى راى ميشود، اما مسؤولين انتخابات ميگويند که از صندوقها ناظرين و پوليس محافظت نموده و امکان تقلب وجود ندارد.

 اين درحاليست ک پروسه راى شمارى در ولايات بدخشان و لغمان به نسبت عدم رسيدن صندوقهاى راى و در ننگرهار به دلايل امنيتى امروز آغاز نگرديده است.

چهار تن از قوماند انان درهرات سلاح خود را تسليم نمودند  

آژانس خبرى پژواک: چهار قوماندان سابق جهادى ، حدود (٣٥٠ ) میل سلاح ثقيل و خفيف را به تاريخ ٢٩ سنبله ، به پروسه جمع آوری اسلحه (دایک ) در ولايت هرات ، تحويل دادند .

  (دايک) برنامه جمع آورى سلاح ،از گروپهاى مسلح غيرمسوول، خارج از تشکيلات دولت و خارج از پروسه جمع آورى سلاح ومُلکى سازى ( دى دى آر) است که اولين مرحله آن، در ماه جوزاى سال جارى از ولايت ننگرهار، آغاز گرديده است .

 سید حسین انوری ، والی هرات ، به آژانس خبرى گفت که اين سلاح ها مربوط عبدالحمید الکوزى ، جنرال حبیب الله آزاد، عبدالخالق مشهور به مارآباد و یکتن دیگر ازقوماندانان سابق جهادی تنظیم جمعيت اسلامى از ولسوالى انجيل است .

 والى هرات، افزود که پنجاه ميل اين سلاح ها ثقيله و بقيه خفيفه بوده که قوماندانان متذکره، اين سلاح ها را به همکاری رياست امنیت ملی هرات، به این پروسه تحویل نموده اند .

انورى ، ازتمام قوماندانان سابق غير مسوول خواست که هرچه زود تر اسلحه شان را به برنامه دايک، تسليم نمايند در غير آن در مرحله بعدى اسلحه شان به زور گرفته خواهد شد .

با اين حال، عبدالحمید الکوزى ، از منطقه رباط سلیمان ولسوالى انجيل، که ٢٦ ميل سلاح ثقيل و خفيفش را تحويل نموده است ، گفت : (( ما ديگر ضرورت به سلاح نداريم ، اما در منطقه ما قوماندانهای دیگری وجود دارند که هنوز سلاح های خود را تحویل نه نمو ده اند که ما از موجودیت این اسلاح تشویش داريم .))

به گفته جنرال عزیزالله فراهی ،مسوول پروسه دایک در زون غرب، در جمله سلاحهاى که آنها از اين چهار قوماندان تحويل گرفته اند، هاوان، ماشيندارزيکويک و پيکا، راکت انداز و دستگاه هاى بی ام یک شامل ميباشد.

 وى ١٩٠ ميل کلاشنکوف را نيز شامل اين سلاح ها عنوان کرد.

  جنرال فراهى، افزود که این پروسه به خوبی به پیش میرود و تا حال قوماندانان امنیه ولسواليهاى پشتون زرغون واوبه حدود ٦٠ ميل سلاح و مل پاسوال حیدری ، آمرامینت قوماندانی امنیه هرات ، تقريباً ٣٠ ميل سلاح خود را به این پروسه تحویل نموده اند .

 قرار معلومات فراهى، تا حال درهرات هفتصد میل سلاح مختلف النوع توسط قوماندانان سابق جهادى و قوماندانهاى امنيه ولسواليها به این پروسه تحويل داده شده است .

با اين وجود، احمد جان نوزادى، مسوول دفتر مطبوعاتى آغاز نو افغانستان، يا ANBP اخيراً گفته است که بيش از ١٦ هزار ميل سلاح ثقيل و خفيف ، تحت برنامه دايک از سراسر کشور جمع آورى شده است .

مهاجران افغان مقيم پاكستان فردا به ميهن خود مي‌روند

ایرنا: مراجعت يكصد خانوار باقي مانده از مهاجران افغان مقيم منطقه " كرم" در مناطق قبايلي شمالي پاكستان از فردا (چهارشنبه) مجددا آغاز خواهد شد.
به گزارش روز سه‌شنبه دفتر كميسيون عالي مهاجران افغان ، بدليل برگزاري انتخابات پارلماني در افغانستان، بازگشت اين خانواده‌ها به كشورشان متوقف شده بود.
اين دفتر اعلام كرد مهلت بازگشت اين مهاجران دوباره تمديد شده و اكنون مسوولان مي‌خواهند خانواده‌هاي باقي مانده هر چه زودتر از مناطق قبايلي پاكستان به افغانستان برگردند.
در حال حاضر ‪ ۲۲ اردوگاه مهاجران افغان در مراحل تخليه و جمع‌آوري هستند و فقط اين يكصد خانواده باقي مانده بودند كه باافراد محلي زندگي مي‌كردند.
دولت پاكستان براي برگشت اين مهاجران تا تاريخ ‪ ۳۱ اوت مهلت گذاشته بود.
ماه گذشته حدود ‪ ۷۰ هزار مهاجر افغاني از مناطق قبايلي پاكستان به كشور خود بازگشتند.
اين مهاجران در خاك كشور خود (در افغاستان ) و در اردوگاههاي كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل ، پناه داده شدند.
اين نهاد تلاش مي‌كند كه آوارگان افغان ازمرز به‌منازل ثابت انتقال يابند .

دو پوليس و يک طالب در يک حادثۀ ترافيکى به قتل رسيدند

آژانس خبرى پژواک: وزارت امور داخله ميگويد که در اثر چپه شدن يک موتر حين انتقال طالبان زندانى، دو تن پوليس و يک طالب کشته شده و هفت پوليس ديگر مجروح شده اند.

 ډگروال داد محمد راسا، مدير دفتر مطبوعاتى وزارت مذکور به تاريخ ٢٩ سنبله به آژانس خبرى پژواک گفت که افراد مذکور روز گذشته ، بعد از درگيرى که در ولسوالى ميانشين به وقوع پيوست، دستگير گرديد.

 راسا افزود که روز گذشته جنگجويان طالب ، بر ولسوالى مذکور حمله نموده که در اثر مقاومت پوليس محلى، چهارتن از افراد طالبان دستگير گرديد ند.

 راسا گفت که حين انتقال طالبان اسير، موتر پوليس چپه شده که در اثر آن دو پوليس و يک طالب کشته شده و دو تن طالب اسير مجروح گرديده اند.

 اين درحاليست که روز گذشته در ولسوالى گيلان ولايت غزنى نيز در اثر چپه شدن موتر گزمه پوليس شاهراه، دو تن پوليس کشته شده و سه تن ديگر مجروح گرديده اند .

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  در مورد تقرر ارشاد احمدی به حیث معاون ریاست ستراتیژی  و پلان  گذاری ریاست دفتر مقام جمهوری  اسلامی افغانستان.

باختر: تقرر ارشاد احمدی در بست فوق رتبه به حیث معاون ریاست ستراتیژی  و پلان گذاری ریاست دفتر مقام جمهوری اسلامی افغانستان از تاریخ  صدور حکم منظور است.توفیقات مزید شانرا در امور محوله از خداوند متعال خواهانم.

  بنیاد انتخابات ازاد و عادلانه افغانستان از جریان پروسه رایدهی انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی اظهار رضایت نموده است.

باختر: بنیاد مذکور طی اعلامیه ای تدویر انتخابات پارلمانی را منحیث یک رویداد ملی ، تاریخی و به مثابه یک گام بزرگ در راستای نهادینه ساختن دموکراسی و اصل مردم سالاری در کشور پنداشته است .

 این بنیاد به استناد گزارش ناظرین خود اظهار داشته علاقمندی و اشتراک مردم منحیث رایدهنده گان در این پروسه علی رغم تشویش ها و نگرانی های امنیتی گسترده بوده است .

بنیاد انتخابات ازاد و عادلانه افغانستان حدود هفت هزار ناظر در انتخابات اخیر پارلمانی داشت

تدویر انتخابات قدم دیگری به سوی یک دموکراسی ثابت است 

باختر: جورج بوش رئیس جمهور امریکا روز دو شنبه از مردم افغانستان که با حضور خود در اولین انتخابات پارلمانی در افغانستان ، طالبان را به مبارزه طلب کردند قدردانی کرده است .

به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن بوش درپایان دیدار خود با برخی از مسوولان امنیت داخلی امریکا در جمع خبرنگاران گفت که من میخواهم از مردم افغان برای اینکه در پای صندوقهای رای حاضر شدند و اعضای طالبان را که تهدید به کشتن افراد اشتراک کنند در انتخابات کرده بودند با این کار خود به مبارزه طلبید ند تشکر میکنم .

 بوش تاکید کرده است که این اقدام ، قدم دیگری به سوی یک دموکراسی ثابت است ، رئیس جمهور امریکا افزود: این مردم به دموکراسی تکیه کرده اند.

 کوفی عنان سرمنشی سازمان ملل متحد نیز برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان را به مردم این کشور تبریک گفته است .

 درپیام منشی سازمان ملل متحد گفته شده است بهترین تبریکات خود را به مناسبت شرکت صمیمانه مردان و زنان افغانستان در انتخابات تقدیم میدارم .

در انتخابات پارلمانی که روزیکشنبه در سراسر کشور برگزار گردید حدود شش هزار نامزد بخاطر رقابت در ولسی جرگه وشوراهای ولایتی رقابت نمودند.

همچنان بر گزاری موفقانه انتخابات در کشور عکس العمل های مثبتی را در دیگر کشورها نیز ایجاد نموده است .

فرانسه با تقدیر از برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی پس از سه دهه ، این حرکت را پیشرفت  واقعی برای دموکراسی که نشان دهنده خواست افغانها برای پشت سرگذاشتن دهه های جنگ دراین کشور میباشد خوانده است .

منابع خبری بین المللی گزارش داده اند که سخنگوی وزارت امور خارجه  فرانسه با استقبال از برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان گفته است که با وجود اینکه نتایج این انتخابات تاچند هفته مشخص نمیشود ، این حقیقت که این انتخابات برگزارشد برای افغانها که عزم خود را برای پایان دادن به جنگ داخلی و خشونت جزم کرده اند ، یک موفقیت  بشمارمی اید .

سخنگوی وزارت امور خارجه کشور هند در یک بیانیه مطبوعاتی که در دهلی نو انتشار یافته گفته است ، انتخابات مرحله مهمی را درحرکت افغانستان به سوی یک جامعه ارام با ثبات و سعادتمند رقم می زند ، برگزاری انتخابات بیانگر تمایل مردم افغانستان به زنده گی ارام و دموکراتیک میباشد .

 هند تاکنون متعهد به پنجصد ملیون دالر در بازسازی افغانستان میباشد .

درهمین حال حاویر سولانا مسوول روابط بین المللی ناتو اعلام کرده است که اجرای ارام و مسالمت امیز انتخابات برای همه انانی که برای اینده کشور خود کار میکند یک پیروزی بود

شهر جلال اباد مورد حمله راکتی قرار گرفت

باختر: مخالفین با پرتاپ دوفیر راکت صبح امروز در شهر جلال اباد یک نفر را زخمی نموده اند.

دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله با تائید این خبر گفت : دوفیر راکت  ساعت پنج و سی صبح امروز بالای شهر جلال اباد پرتاب شد ، که یکی ان در یک منزل واقع قریه عربان و دیگری در عقب ساختمان ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار اصابت کرد .

 منبع افزود : یک نفر از اثر انفجار این راکت زخمی گردیده است .

شب گذشته دو ولسوالی ولایت کنر مورد حمله راکتی قرارگرفت.

  باختر: دفتر مطبوعاتی وزارت داخله گفت : چارفیر راکت بالای ولسوالی دان گام و دوفیر راکت بالای ولسوالی مانوگی ولایت کنر پرتاب شده که دراطراف ساختمان های ولس و الی های متذکره اصابت کرده منبع افزود انفجار این راکت ها تلفات جانی در قبال نداشته است

شهر گردیز هدف دو فیر راکت قرار گرفت

دوفیر راکت شب گذشته در مربوطات شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا اصابت نمود.

 وزارت امور داخله با تا ئ ید این خبر گفت : راکت های پرتاب شده در اراضی زراعتی اصابت نموده و تلفات جانی در قبال نداشته است .

منبع علاوه نمود، که یک فیر راکت دیگر که از جانب مخالفین دولت اماده پرتاپ بالای شهر گردیز بود؛ توسط پولیس کشف گردیده است

اردوی پاکستان هفتصدو شصت ویک پوسته سرحدی را دروزیر ستان شمالی و جنوبی که هم مرزبا افغانستان میباشدجابجا نموده است به قول از منابع خبری بین المللی: دراین پوسته ها افراد فرقه 11 پاکستان مستقر گردیده اند.

جنرال صفدرحسین هنگام بازدید ازاین پوسته ها که حدود چهارصد کیلو متر مرز مشترک را تحت پوشش قرار داده است گفت : هدف از ایجاد این پوسته ها تامین امنیت و جلوگیری از رفت و امد دهشت افگنان است .

پاکستان در گذشته مکررا" متهم گردیده که غرض تامین امنیت و جلوگیری از ورود دهشت افگنان به داخل خاک افغانستان اقدامات موثر نکرده است فشار بین المللی باعث شدتا این کشور حدود هفتاد و پنج هزار تن از منسوبین اردو ی خود را در مرزمشترک دوکشور جابجا نماید.

ساحات را که جنرال صفدر حسین ازان دیدن نموده صرف چهارصد کیلو متر مرز مشترک دوکشور تشکیل میدهد در حالیکه افغانستان و پاکستان 2400  کیلو متر سرحد مشترک دارند

سخنگوی قوای ائتلاف: ما متعهد به اصل ازادی مطبوعات در افغانستان هستیم

باختر: سخنگوی قوای ائتلاف در افغانستان میگوید : ما متعهد به اصل ازادی مطبوعات در افغانستان هستیم .

مگر این را اجازه نمیدهیم که مقررات خاص در داخل و اطراف ساختمانهای مربوط به قوای ائتلاف نقض گردد.

این اظهارات جیمز یانتس در واکنش به توقیف موقت سه خبرنگار صداو سیما ی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد که شام شنبه موقتا" ازسوی عساکر قوای ائتلاف در شیرپور شهر کابل بازداشت شدند.

موصوف گفت : سه تن از خبرنگاران عصر روز شنبه بعدازان بازداشت شدند که مصروف عکس برداری از محلات ممنوعه بودند ما انها را بازداشت نمودیم و بعداز چک کمره و توصیه لازم انها را ازاد ساختیم و تا ک ید داریم که ما متعهد به اصل ازادی مطبوعات در افغانستان هستیم مگر تخلف از مقررات خاص در داخل و اطراف ساختمانهای مربوط به قوای ائتلاف را قبول نداریم .

محمد هاشم ا شجع زاده معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل این ادعا سخنگوی قوای ائتلاف را رد نمود که گویا خبرنگاران ایرانی مصروف عکس برداری از محلات ممنوعه بوده اند.

معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران به خبرنگار اژانس باختر گفت : خبرنگاران ما مصروف عکس برداری از مناظر تبلیغاتی بودند که ناگهان در محاصره عساکر قوای ائتلاف درامدند و بدون هیچ توصیه چند ساعت توقیف شده اند و فلم های انها ضبط شد در حالیکه ثابت هم گردید که هیچ عکس و فلم خلاف ، اخذ شده نبود .

به گفته اشجع زاده ، سفارت جمهوری اسلامی ایران اعتراض رسمی خود را دراین مورد به مقامات وزارت خارجه افغانستان سپرده است

یکتن از مسوولین وزارت امور خارجه گفت : که تاکنون معلومات موثق دراین رابطه بدست نیاورده اند  وزارت امور خارجه جریان راتعقیب می نماید .

محاکمه حسام الدین حسام و حبیب الله جل ا لزی در محکمه بین المللی هاگ شروع شده است

باختر: وکلای مدافع دوتن از افسران عالی رتبه امنیت حکومت سابق افغانستان ، شواهدی ارائه شده علیه موکل های شان را زیر سوال بردند.

به قول از منابع خبری بین المللی: محاکمه حسام الدین حسام و حبیب الله جل ا لزی که از مدت یکسال به اینطرف به اتهام ارتکاب جرایم ضد انسانی و نقض حقوق بشر در زندان بسر میبرند در محکمه بین المللی  هاگ شروع شده است .

انها قبل از حکومت مجاهدین رهبری بخش نظامی امنیت دولتی را به عهده داشتند این دو در اوایل دهه نود به هالند مهاجرت نمودند که بعدا" به اساس اتهامات یاد شده زندانی گردیدند مگر وکلای مدافع انها اسناد ارائه شده را ناکافی دانسته و ان را مبهم توصیف نمودند ضمنا" بازداشت شده گان نیز اتهامات وارده را رد نموده اند.

با وجود انکه چند سال از اقامت حسام الدین حسام و حبیب الله جلا لزی در هالند میگذرد پناهنده گی سیاسی انها قبول نشده است .

محمد اسحق الکومعاون لوی  حارنوالی در رابطه به محاکمه دو افسر سابق استخبارات افغانستان در هالند اظهار بی اطلاعی نمود و معاون حارنوالی امنیت ملی دراین رابطه به اژآنس باختر گفت : از محاکمه این دو افسر ازطریق رسانه ها اگاه شده است و محاکمه بین المللی هاگ به ادارات ذیربط افغانی تاکنون در این رابطه کدام اطلاعی نداده است

هفده تن از ورزشکاران اناث عازم جمهوری اسلامی ایران گردیدند

باختر: هفده تن از ورزشکاران اناث، جهت اشتراک در نخستین دور مسابقات همبستگی کشور های اسلامی امروز عازم جمهوری اسلامی ایران گردیدند.

خانم شمس الحیات آمر بخش اناث کمیته ملی المپیک گفت: مسابقات همبستگی  کشور های اسلامی به زودی در شهر تهران دایر میگردد که در آن ورزشکاران اناث افغانی در رشته های تکواندو – تیر اندازی ،آب بازی و جود و اشتراک مینمایند.

این مسابقات پانزده روز ادامه می یابد که در آن ورزشکاران بیست و هفت کشور اسلامی از قاره آسیا اشتراک مینمایند

سه تن با مواد منفجره در کنر دستگیر گردید

پولیس ولایت کنر شب گذشته سه نفر را همراه با چهار بوجی مواد منفجره دستگیر نمود.

نصر الله صافی ولسوا ل سرکانو ولایت کنر گفت:ساعت نه شب گذشته سه نفر به نام های عبد الشکور، محمد اسحق و زرداد از قریه  پشد ولسوالی سرکانو با چهار بو جی مواد منفجره توسط پولیس دستگیر شدند.

موصوف علاوه نمود: پولیس  زمانیکه افراد دستگیر شده را به مرکز آنولایت انتقال می نمود در مسیر راه با افراد مسلح  مواجه و در گیر شدند که در نتیجه عبد الشکور یکتن از دستگیر شده گان همراه با و لچک فرار نموده و دو تن دیگر به مرکز ولایت کنر انتقال داده شد.موضوع تحت تحقیق و بررسی قراردارد

 

انتخابات موفقانه پارلمانی افغانستان پیشر فت واقعی در راه دموکراسی میباشد

باختر: این مطلب را دینیس سیمونیو  سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اظهارداشته است.

موصوف انتخابات پارلمانی افغانستان را بعد از سه دهه یک قدم جدید  و مهم در راه تامین دموکراسی خوانده و گفته است، که افغانها با استفاده از آن چند دهه بحران را به عقب میگذارند.

وی اظهارداشته، باو جود که نتایج آن طی هفته های آینده اعلان  خواهدشد اما این یک حقیقت است، که تدویر انتخابات یک موفقیت برای تمام افغانها و همچنان برای  سازمان ملل متحد میباشد.

حدود دوصد سرباز فرانسوی همراه با سربازان امریکائی در مبارزه علیه طالبان و القاعده و ششصد سرباز آنکشور در چوکات قوای ایساف در افغانستان  مصروف  فعالیت میباشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه علاوه نموده ، که فرانسه در تامین امنیت انتخابات تلاش فراوان نموده و در روز انتخابات یک سرباز کوماندوی فرانسه از اثر انفجار ماین جان باخت

چهار طالب در قندهار باز داشت شد

باختر: چهارتن از افراد وابسته به گروه طالبان توسط پولیس قوماندانی امنیه ولایت قندهار دیروز دستگیر گردید.

دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله گفت : طالبان دیروز بالای پوسته های امنیتی مربوط قوماندانی امنیه ولسوالی میانشین انولایت حمله نمودند و بعداز چندین ساعت زدوخورد مجبور به عقب نشینی شده و چهار تن انها به اسارت پولیس درامد.

منبع علاوه نمود که هنگام بازگشت پولیس ریزرفی از ساحه برخورد ، یک عراده موتر حامل پولیس و طالبان اسیر شده ، از اثر عوارض تخنیکی چپه شده ، که دو نفر پولیس و یکنفر طالب اسیر ، هلاک و هفت پولیس و دو طالب اسیر مجروح گردیده .

سکرترجنرال ناتو انتخابات موفقانه پارلمانی درافغانستان رایک گام مهم دیگر در راه تحکیم صلح دانسته است

باختر: جاب دی ه وپ شی فر سکرترجنرال ناتو گفته است : اولین انتخابات پارلمانی بعدازسه دهه درافغانستان قدم بزرگ بسوی صلح و ثبات بوده و ملیونها افغان اعم از زن و مرد با استفاده از شرایط مساعد برای استفاده از حق رای شان وارد صحنه گردیده و بطور ازاد نماینده گان شانرا انتخاب نمودند.

وی اظهار داشته ، که مردم افغانستان با وجود چالشهای موجود ، با اشتراک شان در انتخابات نشان دادند ، که به حرکت شان بسوی دموکراسی ادامه میدهند .

مقامات افغانستان این پروسه را رهبری نمود و ناتو افتخار دارد ، که نقش حمایتی را دراین راستا ایفا نموده است .

سکرترجنرال ناتو تعهد ناتو را برای اعاده صلح دایمی در افغانستان تکرار نموده و اظهار داشته است ، که ناتو در کنار اتحادیه اروپا ، سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی به کمکهای خود ادامه میدهد .

ناتو یازده هزار سرباز نیروهای حافظ صلح را درافغانستان رهبری میکند

مسوول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل تدویر انتخابات پارلمانی را در افغانستان به دولت و مردم افغانستان تبریک گفت

باختر: هاویر سولانا مسوول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا  با نشر اعلامیه در بروکسل تدویر انتخابات پارلمانی را در افغانستان به دولت و مردم افغانستان تبریک گفته و آنرا موفقیت بزرگ خواند.

هاویر سولانا گفته است این انتخابات، افغانستان راوارد مرحله جدید دموکراسی و بازسازی نموده است.

وی اظهارداشته که اتحادیه اروپابرای تقویت ورشد دموکراسی و یک افغانستان با سعادت با مردم افغانستان ،همکاری  هایش را ادامه میدهد

نیروهای ائتلاف و ناتو به اجرای فعالیت های امنیتی هماهنگ خویش با نیروهای امنیتی افغانستان ادامه میدهند.

باختر: دگرجنرال ایکن بیری قوماندان عمومی نیروهای ائتلاف در افغانستان امروز دریک کنفرانس خبری با اظهار مطلب فوق از همکاری هماهنگ نیروهای ائتلاف و ناتو با نیروهای پولیس و اردوی ملی در هنگام انتخابات یاد اور شده و یک باردیگر به همکاری نیروهای امریکا و نیروهای ناتو در تامین امنیت و اوردن صلح درافغانستان و اموزش پولیس و منسوبین اردوی ملی تاکید نمود.

 وی افزود: ما همچنان پیش بین به حملات دشمن میباشیم و دشمن در تلاش است تا افغانستان را یک باردیگر بسوی نا امنی کشانده و در تلاش است که منافع خود را بالای اکثریت مردم افغانستان تحمیل نما ید

یکمقدار مواد انفجاریه در خوست کشف شد

باختر: پولیس قوماندانی امنیه ولایت خوست صبح امروز یکمقدار مواد انفجاریه را از نزدیکی شفاخانه عسکری شهر خوست کشف نمود.

دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله گفت:مواد بدست آمده  شامل سه عدد ماین ، دوفیر ماین هاوان ، دو کیلو گرام باروت ، ریموت کنترول و لینهای پتاقی میباشد.

طبق یک خبر دیگر : پولیس قوماندانی امنیه ولایت خوست دیروز دو عدد ماین ضد وسایط را که توسط اشخاص نامعلوم در مسیر جاده ولسوالی های جاجی و یعقوبی جابجا گردیده بود کشف و خنثی نمودند

یک عسکر فرانسوی دیروز در جنوب قندهار از اثر انفجار یک ماین کشته شد

باختر: مسوول نیروهای فرانسوی در افغانستان  مرگ این سرباز را تائید کرد، در این حادثه یک سرباز دیگری فرانسوی مجروح شده است.این دو  مصروف  انجام گزمه بودند.

حدود دو صد نفر از عساکر فرانسوی در چوکات قوای بین المللی ائتلاف در افغانستان فعالیت دارند که عمدتا" در سپین بولدک  قندهار جابجا اند در حالیکه  حدود هشتصد سرباز دیگر این کشور در چوکات قوای ایساف حضور دارد.

این اولین باریست که یک عسکر فرانسوی در افغانستان کشته میشو

بى اعتنايى در مورد گروگان گيرى دو ژورنالست نگران کننده است

آژانس خبرى پژواک: کميته دفاع از ژورنالستان افغانستان و انجمن آزاد ژورنالستان افغانستان از بى اعتنايى دولت نسبت به دو تن ژورناليست گروگان شده توسط قوماندانان محلى درولايت نورستان اظهار نگرانى کرد .

اين دو ژورنالست بايک تن ديگر که تا حال هويت اش معلو م نيست هنگامى اختطاف گرديدند که از جريان کمپاين کانديدان فلم مستند را تهيه مى کرد .

انجمن آزاد ژورنالستان افغانستان '' AIJA '' و کميته دفاع از ژورنالستان کشور"" CPAJ "" با نشر بيانيه مطبوعاتى به تاريخ ٢٩ سنبله نيروهاى امنيتى دولتى رامورد انتقاد قرار داده است .

به اساس اين اعلاميه ، محمد تقى سراج مدير مسؤول هفته نامه ""باميان"" و بصير سيرت فلم بردار""کابل فلم ""ويک شخص ديگر که از هويت آن چيزى گفته نشده تا حال در قيد اختطاف کننده گان قرار دارند .

در بيانيه مذکور آمده است با وجود اينکه مسؤولين دولتى به همکارى مردم درولسوالى وايگل با اختطاف کننده گان ملاقات نموده اند، ولى موفق به دريافت خواسته هاى گروگان گيران نه شده اند

رئيس انجمن ژور نالستان آزاد افغانستان رحيم الله سمندر ، بى تفاوتى برخى از مسؤولين بلندرتبه دولتى را در قسمت آزادى آنها يک تهديد براى گشت وگذار آزاد و دست باز ژورنالستان خواند.

وى ، از دولت افغانستان خواست تا به کمک نيروهاى امنيتى داخلى و خارجى درکشور در قسمت آزادى اين افراد کمک نمايند.

احسان تقى يک تن از اعضاى فاميل اختطاف شده گان به آژانس خبرى پژواک گفت :"(( تقى سراج مدير مسؤول هفته نامه""باميان"" ، بصير سيرت فلم بردار ""کابل فلم "" همراه با هوا علم نورستانى کانديد ولسى جرگه نورستان غرض تهيه فلم مستند از جريان کمپاين شان به آن ولايت رفته بودند .))

وى ضمن ياد آورى ازصحت تقى سراج و فلمبردا ر کابل فلم علاوه نمودکه مسؤولين ولايت نورستان به آنها وعده نموده که آنها را از چنگ اختطاف کننده گان آزاد خواهند کرد.

خانم هوا علم نورستانى شاهد عينى اين حادثه که باشليک چهار مرمى اختطاف کننده گان از ناحيه پا زخم برداشته است ، به آژانس خبرى پژواک گفت ، که اين حادثه در حين باز گشت از کمپاين اش در ولسوالى وايگل ولايت مذکور ر خُ داد

به گفته وى ، او قبل از رخ دادن اين حادثه از غلام الله يک تن از مسؤولين امينتى اين ولايت خواهان نيروهاى امنيتى نيز شده بود که جواب منفى شنيد .

وى اضافه نمود: (( زمانى که من با سه تن ديگر به قريه وايگل نز ديک شدم در کنار کوه در همان جا با گروپى از افراد مسلح ،که لباسهاى پلنگى به تن و صورت شان را با دستمال سياه پيچانده بودند روبر و شديم .))

وى اضافه نمود که افراد مسلح ميخواستندکه وى وهمراهان اش را به کو ه بالا نمايند اما در همين وقت با استفاده از موقع فرار نمود .

به گفته نورستانى ، در حين فرار اختطاف کننده گان فيرنمودند و اورا زخمى نموده و ژورنالستان را با خود بردند . . به گفته وى ،او به مرکز تيم بازسازى ولايتى نورستان منتقل و از آنجا بعد از پانسمان غرض معالجه بهتر به بگرام انتقال داده شد .

جمهوري چك نيروي تازه نفس به افغانستان اعزام ميیكند

دولت جمهوري چك روز جمعه اعلام كرد، ‪ ۳۰ نيروي نظامي تازه نفس به افغانستان اعزام مي‌كند.
راديو پراگ بعدازظهر جمعه با اعلام اين خبر، افزود: اين گروه از نظاميان جمهوري چك به نيروهاي بين‌المللي كمك به امنيت افغانستان (ايساف) در افغانستان خواهند پيوست.
هم اكنون ‪ ۵۰ نظامي جمهوري چك در افغانستان به سر مي‌برند كه در كنار نظاميان آلماني و دانماركي قرار دارند.
جمهوري چك در مجموع ‪ ۶۳۶ نيروي نظامي در عراق، افغانستان و كوزوو دارد و قرار است نيروهاي اين كشور در كوزوو ‪ ۲۰۰ نفر و در افغانستان ‪ ۳۰ نفر افزايش يابد.
ماموريت نيروهاي جمهوري چك در افعانستان كمك به تامين امنيت فرودگاه بين‌المللي "خواجه رواش" كابل در چارچوب نيروهاي بين‌المللي كمك به امنيت افغانستان (ايساف) است

هشدار طالبان به مردم افغانستان براي خودداري از شركت در انتخابات

به گزارش خبر گزاری ایرنا عبداللطيف حكيمي" كه خود را سخنگوي گروه طالبان مي‌خواند به مردم افغانستان هشدار داد در انتخابات پارلماني و شوراهاي ولايتي اين كشور كه يكشنبه آينده برگزار مي‌شود شركت نكنند
وي روز جمعه در تماس با خبرگزاري رويترز با تقبيح كردن انتخابات افغانستان، آن را يك نمايش آمريكايي خوانده و محكوم كرده است.
وي گفته است كه در روز برگزاري انتخابات پارلماني و شوراهاي ولايتي، به نيروهاي خارجي در سراسر افغانستان حمله خواهد شد كه دراين ميان ممكن است به غيرنظاميان نيز آسيب برسد.
اين درحالي است كه طالبان دو هفته قبل اعلام كردند براي جلوگيري از كشته شدن غيرنظاميان، به مراكز راي‌گيري حمله نخواهند كرد.
طالبان درحالي به مردم افغانستان هشدار مي‌دهند كه روز پنجشنبه مهلت قانوني مبارزات انتخاباتي حدود شش هزار نامزد پارلماني و شوراهاي ولايتي پايان يافت.
"سلطان احمد بهين" سخنگوي دفترمشترك تنظيم انتخابات افغانستان به خبرنگار ايرنا در ارتباط با تهديد طالبان گفت: مسوولان امنيتي به ما اطمينان داده‌اند امنيت انتخابات را بگونه كامل تامين خواهند كرد و مردم افغانستان با اطمينان و عزمي راسخ پاي صندوق‌هاي راي خواهند رفت.
تنها روز پنجشنبه ‪ ۱۰ نفر بر اثر انفجار مين‌هاي كار گذاشته شده و حمله‌هاي مسلحانه ناشي از خشونت‌ها در ولايات مختلف افغانستان از سوي افراد طالبان كشته شده‌اند.
اين درحالي است كه "علي احمد جلالي" وزيرداخله (كشور) افغانستان روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: با توجه به اينكه افغانستان در آستانه برگزاري انتخابات پارلماني و شوراهاي ولايتي قرار دارد شمار زيادي از نيروهاي تروريستي در اين كشور بازداشت شده‌اند.
وزير داخله افغانستان افزود: در ميان اين افراد كه شمار دقيق آنان به‌دليل مسايل امنيتي اعلام نمي‌شود شماري پاكستاني نيز وجود دارد.
جلالي گفت: اكنون ‪ ۱۰۰ هزار نظامي مركب از نيروهاي سازمان آتلانتيك شمالي (ناتو)، نيروهاي آمريكايي مستقر در افغانستان و نيروهاي پليس و ارتش ملي براي تامين امنيت برگزاري انتخابات پارلماني و شوراهاي ولايتي در آماده‌باش بسر مي‌برند.
وي فعاليت نيروهاي امنيتي افغانستان را قابل قبول خواند و گفت: در چند روز گذشته بيش از ‪ ۱۰۰ مورد عمليات تخريبي كه قرار بود از سوي مخالفان دولت كابل در سطح كشور اجرا شود با هوشياري نيروهاي امنيتي افغانستان خنثي شده است.
وزير داخله افغانستان افزود: اين طرحها شامل بمب‌گذاري ، حمله به تاسيسات دولتي، عمليات انتحاري، ترور مقامات دولتي و مين‌گذاري در مناطق مختلف افغانستان بوده‌است.
با توجه به اينكه حملات نيروهاي مخالف دولت افغانستان در ماههاي گذشته در ولايات شرقي و جنوبي افغانستان افزايش يافته، جلالي گفت: هدف نيروهاي مخالف دولت، ايجاد ترس و رعب و وحشت در ميان مردم براي جلوگيري از حضور راي‌دهندگان پاي صندوق‌هاي راي‌گيري بوده است.
بر پايه اعلام كميسيون انتخابات افغانستان، ‪ ۱۴۰ هزار شعبه راي‌گيري در شش هزار حوزه در سراسر اين كشور براي برگزاري انتخابات در نظر گرفته شده و ‪ ۶۰ هزار پليس نيز مسووليت امنيت انتخابات را بر عهده دارند.
دراين انتخابات، پنج هزار و ‪ ۸۰۵ نامزد براي كسب ‪ ۱۴۹ كرسي مجلس و نيز ‪ ۴۲۰ كرسي شوراهاي ولايتي با يكديگر رقابت مي‌كنند .

رياست توريزم هرات از ورود غير قانونى توريست ها شکايت دارد

به گزارش خالده خرسند از آژانس خبرى پژواک در ٢٤ سنبله مسوولین رياست توريزم هرات، ادعا دارند در حا لیکه ماهانه بین هشتاد الی يکصد سياح وارد هرات می شوند ، اما از سه سا ل به اینسو هیچگونه پولی از این مدرک نصیب اين ریاست نه شده است .

 با وجود اینکه هرات، به خاطر داشتن اماکن تاریخی زیاد ،یک شهر سياحتى به شمار می رود مسوولین ریاست توريزم می گویند که به خاطر ورود غیر قانونی توریست ها به این اماکن ، آنها نتوانسته اند عوايد اين سياحين را به دست آورند.

 محمد نعیم کریمی، ریيس توریزم ولایت هرات، ضمن تذکر مطالب فوق به آژانس خبری پزواک گفت که طبق احصائيه آنها، در ماه يکصد سياح از طريق ولايات افغانستان و کشور ایران ، وارد شهر هرات می شوند و ماهانه بین ٢٠ تا ٣٠ سياح از طریق غیر قانونی تنها از منار جام هرات دیدن می نمایند.

 منار جام هرات، که بیش از ٧٠٠ سال قدامت تاریخی دارد در زمان سلطان غیاث الدین غوری، در هرات اعمار شده و امسال جزء اثار جهانی سازمان فرهنگى ملل متحد(یونسکو) قرار گرفت .

  ریيس توریزم هرات ، افزود: (( این توریست ها بدون اینکه در ریاست توريزم ثبت نام شوند با استفاده از روابط شخصی و موسسات خارجی در این شهر، از اماکن تاریخى دیدن می نمایند ))

به گفته آقای کریمی، قبل از کودتاى هفت ثور سال ١٣٥٧ ماهانه هرات میزبان ششصد تا يکهزار وپنجصد سياح بود.

کريمى اضافه نمود که آنها تسهيلات لازم را براى سياحين فراهم ميکنند و هر سياح با تجهیزات هوتل و موتر که ریاست توريزم برایشان فراهم می نماید باید روزانه ده دالر به این ریاست بپردازند ، اما آنها رفتن به خانه های شخصی و مهمانخانه های خارجی را با پرداخت پول گزاف ترجيح ميدهند.

 اما ولی شاه بهره، ریيس اطلاعات و فر هنگ ولایت هرات، ميگويد که به تمام مهمانخانه های خارجی ها اطلاع داده شده که از این به بعد دیگر سياحين در انجاها جا داده نشوند .

  به گفته ریيس اطلاعات و فر هنگ ولایت هرات ، قرار است از این به بعد ریاست توریزم مراکز بررسى را در سرحد ایران و هرات با ساير ولايات کشور بگذارد تا به مجرد ورود سياحين از سرحد، به ریاست توریزم تسلیم داده شوند و قانون توريزم بر سياحين تطبیق گردد.

اين تدابير در حالى اتخاذ ميشود که قلعه اختیار الدین با قدامت بیش از ٢٥٠٠ ساله ، که از زمان کمونست ها تبدیل به قلعه نظامی شده بود، با تخليه اسلحه و مهمات از آن قلعه، اخيراً حيثيت فرهنگى اش را با افتتاح نمايشگاه هاى هنرى و نقاشى و نمايش کُتب تاريخى - فرهنگى سياسى- فلسفى و دينى دوباره باز يافته و به زودى مرکز توجه سياحان داخلى و خارجى قرار خواهد گرفت.

بوش با حامد کرزی صحبت تیلیفونی نمود

جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، روز گذشته طی تماس تیلیفونی با حامد کرزی، رئيس جمهور اسلامی افغانستان، از کمک مردم افغانستان به قربانیان طوفان کترینا تشکر نموده بهترین تمنیات خود را به مردم افغانستان، به خاطر برگزاری موفقانه انتخابات پارلمانی ابراز نمود.

 در اعلاميه دفتر مطبوعاتى رياست دولت اسلامى افغانستان گفته شده که در این تماس تیلیفونى بوش، از آماده گی مردم افغانستان، جهت اشتراک در انتخابات پارلمانی ابراز خرسندی نمود و برای مردم افغانستان آرزوی یک پارلمان، که ممثل اراده مردم این کشور باشد، نمود.

طی این صحبت تيلیفونى بوش، اطمینان داد که ایالات متحده امریکا بطور دوامدار به بازسازی افغانستان کمک خواهد نمود.

 حامد کرزی، از تماس تیلیفونى بوش، تشکرنموده گفت: (( مردم افغانستان کمک های دوستان بین المللی خود، به ویژه ایالات متحده امریکا، را فراموش نمی کنند، زیرا مردم امریکا در ایامی به مردم افغانستان کمک نمودند که آنها در شرایط دشوار زنده گی قرار داشتند.))

حامد کرزى، افزود : (( مساعدت به مردم توفان زده امریکا هر چند اندک بود ولی یک کمک بشردوستانه بود که مردم افغانستان آنرا انجام دادند و آرزوی ما این بود که ای کاش میتوانستیم در این راستا بیشتر کمک نمایم.))

 در اعلاميه گفته شده که، رئیس جمهور کشور در مورد اماده گی ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان، به رئیس جمهور بوش، معلومات داد و از او دعوت به عمل آورد که پس از تشکیل پارلمان به افغانستان سفر نموده و در شورای ملی افغانستان سخنرانی نماید.

ماشين ستى سکن در شفاخانه ايمرجنسى کابل فعال گرديد

 به گزارش زرغونه صالحى در آژانس خبرى پژواک: از اين به بعد تشخيص امراضى که توسط ساير وسايل معاينه ، ممکن نباشد توسط ماشين ستى سکن درشفاخانه ايمرجنسى کابل به طور مجانى صورت مى گيرد.

اين مطلب را دوکتور سيدمحمد امين فاطمى وزير صحت عامه کشور ، درمحفل افتتاح اين دستگاه بتاريخ ٢٣ سنبله در شفاخانه ايمر جنسى کابل ابراز داشت .

نامبرده افزود که توسط ماشين ستى سکن عميق ترين نقاط وجود انسان عکاسى و مشکلات صحى موجود در وجود چون کسر و خون ريزى هاى دماغى ،غدود و غيره به ساده گى تشخيص مى شود .

به گفتۀ مسؤولين شفاخانۀ ايمرجنسى کابل ، ارزش اين ماشين ستى سکن ساخت امريکا با لوازم آن ، مبلغ ٤٠٠ هزار دالر امريکايى مى باشد که از جانب کشور ايتاليا مساعدت گرديده است .

اين در حالى است که در شفاخانه فرانسوى هادر على آباد و کلينيک تشخيصيه وهاج در کابل نيز ماشين هاى ستى سکن شخصى وجود دارد که معاينات را در بدل پول انجام مى دهند .

مر کز آگاهى وتداوى معتادين در هرات به فعاليت آغاز مينمايد

مسؤو لین موسسه ا حیای مجدد شهامت، درهرات میگویند که مرکز آگاهی از مضرات اعتیاد وتدوای معتادین، از ٢٦ سنبله فعالیت های خودرا درشهر هرات ، به طور رايگان آغاز مینماید.

  داکتر عبدالرحمن اطهر، مس و ول دفتر شهامت (موسسه صحی واحیای مجدد) درهرات ، به آژانس خبرى پژواک گفته که به اساس سروی که چندی قبل به همکاری موسسه جی تی ز يد آلمان، از معتادین ولایت هرات، صورت گرفت تصمیم گرفته شد که به دلیل بسته شدن مرکز ترک معتادین وافزایش تعداد معتادین در ولایت هرات ،مرکز اگاهی از مضرات مواد مخدر وتداوی معتادین درهرات ایجاد شود.

  وی درادامه گفت : (( ما صرف بیست نفر معتاد ، ده نفر از مرکز وده نفر در محل زنده گی شان را به شکل اختیاری ودواطلبانه جهت ترک اعتیاد د ر هر ماه به طور رايگان می پذیریم . ))

با این وجود تعدادی از معتادین بدون کدام مرکز فعال ترک معتادین به دنبال پیدا نمودن محلی برای ترک اعتیاد خویش هستند .

  حفیظ الله سى ساله، باشنده ناحیه سه پلک شهر هرات ، یکی از کسانی است که به گفته خودش درزمان مهاجرت درکشور ایران به مواد مخدر معتاد شده است ، ضمن ابراز خوشحالی از ایجاد این مرکز گفت : (( خدا کند آنها به من کمک کنند تا این عمل خانه خراب کن ازمن دور شود من تا حال چند دفعه برای ترک تریاک اقدام کردم اما نتیجه نداد .بلکه بشود دراین مرکز از تریاک برای همیشه دور شوم ))

  به گفته داکتر اظهر، موسسه صحی واحیای مجدد شهامت، درماه ثور ١٣٨٠ به هدف اگاهی دادن پیرامون ضرر های مواد مخدر به اقشارمختلف مردم وترک اعتیاد درکابل، ایجاد شد که تاکنون توانسته است بیش از سه هزار نفر(بزرگان قوم ،ملا امامان ،معلمین، دهقانان ووکیل های گذر) را طی چندین ورکشاپ با ضررهای مواد مخدرآموزش دهد وهمچنین بیش از شصت فرد معتاد را تدوای نماید.

 اين درحاليست که غلام رسول غوریانی، رئیس مبارزه با مواد مخدر هرات ، میگویدکه تنها مرکز ترک معتادین هرات، درماه ثورسال جاری بعد از پنج سال سابقه کارب ه دلیل نبود بودیجه کافی بسته شد.

  بنا به گفته غوریانی ،ازشروع فعالیت مرکزترک معتادین در هرات، تاماه ثورسال جاری بیشتر از ٣٦١٢ معتاد مرد و زن دراین مرکز تداوى شدند .

  وی علاوه نمود که بعد ازبسته شدن مرکز معتادین، روز به روز تعداد معتادین زیاد میشود حتی درسطح روابط خانواد ه گی منجر به طلاق میشود واین هم دوراز واقعیت نیست که جنایات فعلی از دست معتادین سر نزند.

بیماری اسهال و استفراغ درولسوالی یکاولنگ بامیان جان ٦ نفر را گرفت

پژواک: مقامات صحى ولايت باميان، ميگويند که بیماری اسهال واستفراغ که ازیک هفته بد ینسو دردره چاشت ولسوالی یکاولنک ولایت بامیان ، شیوع یافته باعث هلاک ٦ نفر گرديده است.

علی احمد،- ٤٠ ساله باشنده دره چاشت ولسوالی یکاولنک،به خبرنگار پژواک واشتراک کننده ورکشاپ (مرکز ژورناليزم بين المللى) CIJ گفت :

 (( درمنطقه دره چاشت و سولیچ یکاولنک به یکباره گی این بیماری شیوع یافته که درمدت یک هفته جان شش نفر بزرگسالان را گرفته است .))

در این حال داکتر احسان الله شهیر ، رییس صحت عامه ولایت بامیان، اظهار داشت که به محض خبر از مرض قی واسهال در مناطق ولسوالی یکاولنک ، دوتیم صحی داکتران و متخصصین را به آن مناطق فرستاده تا از شیوع بیشتر این مرض جلوگیری نمایند .

آقای شهیر، تلف شدن شش نفر باشنده ولسوالی یکاولنک را تایید کرده اضافه نمود : (( این مرض ازنوشیدن آبهای غیر صحی به وجود آمده است.))

  در ولایت بامیان ، جمعا ٣ شفاخانه و ٣٨ کلنیک، وجود دارد که ازجمله ٧ کلنیک صحی ویک شفاخانه درولسوالی یکاولنک مستقر بوده ولی دربعضی ولسوالی ها ی دیگر این ولایت ، که اکثرا کوهستانی بوده باوجود موجودیت مراکز صحی ، مردم آن مناطق چندان دسترسی به امکانات صحی ندارند .

کانديدان طالب کمپاين خويش را موفقانه مى خوانند

يک تعداد اشخاص مشهور انشعاب يافته از طالبان که خود را براى انتخابات پارلمانى کانديد نموده اند، مى گويند که کمپاين انتخاباتى شان به موفقيعت جريان دارد.

 از جمله طالبان مولوى وکيل احمد متوکل، ملا عبدالصمد خاکسار، ملا عبدالسلام راکتى، مولوى قلم الدين، مولوى عبدالحکيم منيب، الحاج موسى خالقى و مولوى جلال الدين شينوارى اشخاص مشهورى اند که خود را براى پارلمان نامزد نموده اند.

 مولوى وکيل احمد متوکل، وزير امور خارجه حکومت طالبان به تاريخ ٢٤ سنبله به آژانس خبرى پژواک گفت که خود را بحيث نامزد مستقل براى ولسى جرگه از ولايت کندهار کانديد نموده است.

موصوف در مورد کمپاين خود گفت که بخاطر مشکلات امنيتى کمپاين نکرده و هراس داشت که به کمپاين کننده گان وى آسيبى نرسد.

وى گفت: (( من نخواستم که بخاطر کمپاين من به کسى آسيبى برسد.))

متوکل همچنان مطمين است که تمام مردم وى را مى شناسند و از کانديداتورى وى نيز آگاهى دارند و همين شهرت وى در کاميابى وى کمک خواهد کرد.

 ملا عبدالصمد خاکسار، که در زمان حکمروايى طالبان وزير استخبارات بود، به آژانس خبرى پژواک گفت : (( من نميخواستم که خود را به پارلمان کانديد نمايم اما اين کار را به دليل خواهش جدى بزرگان قومى و علماى دينى نمودم. ))

  ملا خاکسار افزود که حالا کمپاين خود را آغاز نموده و اين به مردم ارتباط دارد که به کى راى ميدهند و به کى راى نميدهند.

 ملا عبدالسلام راکتى، کانديد ولسى جرگه از ولايت زابل و قوماندان قول اردوى نمبريک ننگرهار در زمان طالبان در مورد کمپاين خود به پژواک گفت که به دل مطمين کمپاين را انجام داده است.

وى افزود: (( من مطمين هستم که راى بيشتر را اخذ خواهم کرد.))

  به گفته ملا عبدالسلام، بزرگان زيادى قومىنزدش ميروندکه بيشتر آنها دوستان هنگام جهاد وى بوده و اطمينان همکارى را ميدهند.

  اما به گفته راکتى، تهديد هاى نيز از سوى شماره هاى نامعلوم از طريق موبايل به وى صورت گرفته است ، گرچه موصوف در اين مورد جزييات بيشتر نداد ولى گفت : (( از طريق موبايل چندين بار تهديد شده ام اما نميدانم که اين کى ها اند اما ميگويند که چرا تو خود را کانديد نموده اى. ))

به گفته راکتى، نميداند که اينها مخالفين دولت اند و يا کانديدان رقيب.

اما عبدالقادر قلاتوال،کانديد ديگر پارلمان از ولايت زابل در مورد راکتى مى گويد: (( هر کسى که تابعيت افغانستان را داشته باشد و قوانين دولت را بپذيرد حق دارد که راى دهد و يا خود را به پارلمان کانديد نمايد. ))

 به گفته قلاتوال، راکتى نام جهادى دارد و روى همين دليل در ميان مردم محبوبيت دارد.

  شاهده حسين ،کانديد ولسى جرگه از ولايت کندهار به پژواک گفت : (( طالبان کانديد تحت شعاع پروسه مصالحه ملى آمده اند ، آنها حق دارند ، آنها افغان اند ما هيچ گونه اعتراضى بالاى آنها نداريم . ))

اما تعدادى از کانديدان مولوى عبدالوکيل وزير خارجه حکومت طالبان را متهم مى نمايند که خود را از کندهار کانديد نموده و خودش در کابل ميباشد نه کمپاين ميکند و نه دفتر دارد.

يک تن کانديد از ولايت کندهار که نخواست اسمش افشاء شود به پژواک گفت : (( اين چطور امکان دارد که شخصى خود را کانديد کند و کمپاين نکند از وقتى که کمپاين را آغاز نموديم هم پول مصرف نموده ايم و هم خسته شده ايم . ))

وى مى گويد که اين چطور امکان داردکه يک کانديد نه کمپاين کند و نه پوستر چاپ کند و به پارلمان نيز کامياب شود .

اما مولوى متوکل ميگويد : (( مردم مرا نسبتاً زيادتر ميشناسند اگر راى دهند بدون آن نيز ميدهند و اگر راى ندهند از تصاوير و تلاش و دويدن بيجا چيزى حاصل نمى شود. ))

همچنان محب الله مسؤول دفتر امور خارجى دفتر مشترک تنظيم انتخابات در کندهار مى گويد که آنها کميسيون شکايت دارند ، اما تاکنون کسى در اين مورد براى آنها شکايت نکرده است.

اما مردم عام مى گويند که هر کس حق اين را دارد که خود را کانديد کند،چه ملا باشد ، ديموکرات و يا مجاهد ، اين رضايت خود مردم عام است که به کى راى ميدهند.

نه ورکوي."

پير محمد ٣٩ ساله باشندۀ شهر نو شهر کندهار در مورد گفت : (( اينکه هر کسى که خود را کانديد نموده مفاد آن اينست که از هر گروه يک کانديد خواهد بود،اينکه به کى راى ميدهد به کى نميدهدموضوع جداست . ))

يک موضوع جالب کانديدان طالب اين است که بدون متوکل ديگرهمه کانديدان تصاوير بزرگ شان را در پوستر هاى شان چاپ نمودند که در زمان حاکميت آنها کار غير قانونى و غير اسلامى شمرده مى شد

يک تن کانديد ولسى جرگه از ولايت کندهارکه از گرفتن نامش خوددارى مينمود به پژواک گفت که اين اشخاصى اند که با وقت فيصله خود را تغير ميدهند.

وى مى گويد که اگر اين کار خلاف اسلام نمى بود چرا زمان حاکميت شان تصاوير را منع قرار داده بودند.

اما کانديدان طالب در اين مورد از ابراز نظر خوددارى نمودند.

آمادگيهای امنيتی برای انتخابات پارلمانی افغانستان

علی احمد جلالی وزير داخله (کشور) افغانستان گفت که صد هزار نيروی امنيتی افغان، در تامين امنيت انتخابات پارلمانی هجده سپتامبر اين کشور فعال خواهند بود.

آقای جلالی در يک کنفرانس مطبوعاتی در کابل، از آمادگيهای امنيتی برای برگزاری اين انتخابات سخن می گفت.

او گفت: "برای تامين امنيت روز رای گيری، ۵۵ هزار پليس ، ۲۸ هزار سرباز ارتش ملی و شماری از ماموران امنيت ملی سهم دارند".

وزير داخله افغانستان، در مورد چگونگی تدابير امنيتی گفت: "در روز برگزاری انتخابات، پليس ملی نخستين کمر بند امنيتی را در اطراف مراکز راهی دهی و گوشه و کنار شهرها تشکيل خواهند داد و دومين کمر بند امنيتی اطراف شهر ها را احاطه کرده است".

نيروهای بين المللی ياری امنيتی (آيساف) و سربازان عضو ائتلاف بين المللی ضد تروريسم نيز با حمايت از پليس و ارتش ملی افغانستان در تامين امنيت روز انتخابات نقش خواهند داشت.پ

به گفته آقای جلالی، افراد پليس ملی افغانستان، اخيرا يک رشته عمليات "پاکسازی" انجام داده اند و در چند ماه گذشته حدود صد حادثه خرابکاری را خنثی کرده اند.

وزير داخله افغانستان افزود که در حملات جنگجويان مخالف دولت اين کشور در شش ماه گذشته، بيش از هشتصد نفر کشته شده اند که به گفته وی، هفتاد درصد اين تلفات، مربوط به نيروهای شورشی بوده است.

او در عين حال ابراز عقيده کرد که فعاليتهای "خرابکارانه" جنگجويان طالبان "موفقيت آميز نبوده است".

علی احمد جلالی گفت که به تمام والی ها، فرماندهان پليس ولايات، ولسوالی ها و کارمندان دولت هشدار داده شده است که حق فعاليت به نفع و يا زيان هيچ نامزد انتخابات پارلمانی را ندارند.  

افراد مسلح يك نامزد انتخابات را در افغانستان زخمي كردند

سخنگوي كميسيون انتخابات افغانستان اعلام كرد: افراد مسلح در ولايت "نورستان" در شرق افغانستان يك نامزد زن انتخابات پارلماني افغانستان را زخمي كردند و دو خبرنگار افغان را نيز به همراه يك نفر ديگر ربودند.
"سلطان احمد بهين" روز پنجشنبه در يك نشست خبري در كابل به خبرنگاران گفت: اين نامزد زن روز چهارشنبه در منطقه "ويگل" ولايت نورستان در پي حمله افراد مسلح زخمي و به بيمارستان شهر "اسدآباد" ولايت "كنر" انتقال داده شد.
وي افزود: همچنين افراد مسلح دو خبرنگار و يك نفر غيرنظامي را ربوده و با خود برده‌اند كه تاكنون از سرنوشت اين افراد اطلاعي در دست نيست.
براساس اعلام كميسيون انتخابات افغانستان تاكنون شش نامزد انتخابات پارلماني و شوراي ولايتي، و پنج كارمند كميسيون انتخابات در سراسر اين كشور كشته شده‌اند.
كميسيون انتخابات افغانستان تاريخ دقيق برگزاري انتخابات پارلماني اين كشور را ‪ ۲۷ شهريور ماه جاري اعلام كرده است.
براساس اعلام كميسيون انتخابات افغانستان، ‪ ۱۴۰ هزار شعبه راي‌گيري در شش هزار حوزه در سراسر اين كشور براي برگزاري انتخابات داير شده است و ‪۶۰ هزار پليس نيز مسووليت امنيت انتخابات را به عهده دارند.
دراين انتخابات پنج هزارو ‪ ۸۰۵ نامزد براي كسب ‪ ۱۴۹ كرسي مجلس و نيز ‪۴۲۰ كرسي شوراهاي ولايتي با يكديگر رقابت مي‌كنند .

كميسيون حقوق‌بشر: مقامات دولتي در روند انتخابات افغانستان دخالت مي‌كنند

خانم"سيما سمر" رييس كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام كرد:
تعدادي از مقامات دولتي افغانستان در روند برگزاري انتخابات افغانستان دخالت مي‌كنند.
وي روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: بررسي مشترك كميسيون حقوق بشر افغانستان و دفتر نمايندگي سازمان ملل(يونيما) مستقر دركابل نشان داده كه دكتر "ابراهيم" والي سابق ولايت "غور" در مركز افغانستان به صورت علني در روند تبليغات نامزدها در اين ولايت دخالت كرده‌است.
"سمر"افزود: همچنين فرمانده پليس ولايت "پروان" در شمال كابل و "جان محمد خان" والي ولايت "ارزگان" در مركز افغانستان به صورت مستقيم در روند برگزاري انتخابات اين كشور دخالت كرده‌اند.
وي افزود: در منقطه "لعل و سر جنگل" ولايت "غور" نيز فرماندار اين منطقه به صورت علني در روند انتخابات دخالت كرده و مانع از انجام تبليغات نامزدهاي مخالف شده است.
سمر گفت: "شير علم" والي ولايت "غزني" در ‪ ۱۳۰ كيلومتري كابل نيز با دخالت مستقيم در روند برگزاري انتخابات از نامزدهاي خاص حمايت كرده و براي نامزدهاي مخالف مشكلاتي ايجاد كرده است.
وي افزود: با تمام مشكلاتي كه وجود داشته روند آمادگي براي برگزاري انتخابات افغانستان و انجام تبليغات نامزدها رضايت بخش بوده و در يك جامعه پس از جنگ نمي‌توان انتظار بيش از اين را داشت.
سمر با ابراز خرسندي از روند موجود گفت: روند انجام تبليغات در سراسر افغانستان پرشور بوده و در حدود دو هزار نفر از نامزدها در سراسر اين كشور توانسته‌اند از رسانه‌ها براي انجام تبليغات و بيان ديدگاه‌هاي خود استفاده كنند.
وي با اشاره به اينكه شفافيت در انتخابات پارلماني و شوراي ولايتي افغانستان به مراتب بيش از انتخابات رياست جمهوري اين كشور كه در مهر ماه سال گذشته برگذار شد، خواهد بود، گفت: بيش از هشتاد هزار نفر بر انتخابات پارلماني و شوراهاي ولايتي افغانستان نظارت خواهند داشت.
كميسيون انتخابات افغانستان تاريخ دقيق برگزاري انتخابات پارلماني اين كشور را ‪ ۲۷ شهريور ماه جاري اعلام كرده است.
بر اساس اعلام كميسيون انتخابات افغانستان، ‪ ۱۴۰ هزار شعبه راي‌گيري در شش هزار حوزه در سراسر افغانستان براي برگزاري انتخابات در اين كشور داير شده است و ‪ ۶۰ هزار پليس نيز مسووليت امنيت انتخابات را به عهده دارند.
دراين انتخابات پنج هزارو ‪ ۸۰۵ نامزد براي كسب ‪ ۱۴۹ كرسي مجلس و نيز ‪۴۲۰ كرسي شوراهاي ولايتي با يكديگر رقابت مي‌كنند .
 

سازمان ملل: امنيت ،نگراني اصلي در انتخابات پارلماني افغانستان است

فيليپو گراندي" معاون "جان آرنولد" نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل در افغانستان اعلام كرد: برغم تدابير اتخاذ شده از سوي پليس و ارتش افغانستان و نيز نيروهاي بين‌المللي ، مقوله امنيت همچنان نگراني اصلي سازمان ملل در افغانستان است .
وي روز پنجشنبه در يك نشست خبري در كابل به خبرنگاران گفت: اكنون طرحهايي براي تامين امنيت انتخابات افغانستان در سراسراين كشور با همكاري سازمان ملل، نيروهاي بين‌المللي كمك به امنيت افغانستان (ايساف) به رهبري (ناتو)، نيروهاي آمريكايي مستقر در اين كشور و نيروهاي امنيتي افغانستان در حال اجرا مي‌باشد.
"گراندي" تصريح كرد: نگراني اصلي اكنون نيروهاي مخالف دولت افغانستان هستند كه درصددند به گردانندگان انتخابات، نامزدها و نيروهاي دولتي اين كشور حمله كنند.
وي افزود: با تمام تهديدهايي كه وجود دارد بايد گفت كه انتخابات افغانستان به هيج وجه به تعويق نخواهد افتاد و با همكاري جامعه جهاني و دولت افغانستان اين انتخابات برگزار خواهد شد.
گراندي درادامه گفت : نگراني ديگر سازمان ملل خشونت عليه نامزدها توسط افراد، برخي ازمقامات دولتي، نيروهاي مخالف و ساير نامزدها مي‌باشد كه كميسيون رسيدگي به شكايت انتخابات افغانستان اعلام كرده كه هر نامزد در صورتيكه به خشونت دست بزند رد صلاحيت مي‌شود.
وي درباره رد صلاحيت ‪ ۲۸ نفر از نامزدهاي انتخابات افغانستان گفت: اين يك گام حساب شده از سوي كميسيون رسيدگي به شكايات انتخابات اين كشوراست كه در جامعه‌اي مانند افغانستان كه تمام نهادهاي قانوني آن بر اثر ‪ ۲۳ سال جنگ نابود شده يك گام مثبت به حساب مي‌آيد.
گراندي اضافه‌كرد: نگراني ديگر سازمان ملل دخالت نيروهاي دولتي درجريان انتخابات اين كشور است كه سازمان ملل از دولت "حامد كرزي" رييس جمهور افغانستان مي‌خواهد تا از دخالت افراد دولتي جلوگيري كند.
وي گفت: سازمان ملل در ابتدا از روند مشاركت زنان افغانستان نه تنها به عنوان نامزد بلكه به عنوان يك راي‌دهنده نيز شديدا نگران مي‌باشد هرچند كه اكنون مشاركت اين افراد (بانوان) بيش از حد انتظار بنظر مي‌رسد.
گراندي افزود: حتي مشاركت زنان در تبليغات انتخابات پارلماني و شوراي ولايتي افغانستان نيز چشم گير و قابل قبول بوده است.
قرار است پنج هزار و ‪ ۸۰۵ نامزد براي تصاحب ‪ ۲۴۹ كرسي پارلماني و ‪۴۲۰ كرسي شوراي ولايتي افغانستان روز يكشنبه آينده با يكديگر رقابت كنند .

پنجشنبه آخرين روز تبليغات انتخاباتي در افغانستان اعلام شد


بسمل الله بسمل" رييس كميسيون انتخابات افغانستان ، روز پنجشنبه را آخرين روز براي انجام انتخابات پارلماني افغانستان اعلام كرد.
وي در كابل در جمع خبرنگاران گفت: تمام نامزدها در سراسر افغانستان فرصت دارند تا ساعت شش بامداد روز جمعه به تبليغات خود ادامه دهند.
بسمل تاكيد كرد: در اين مدت تمام نامزدها حق دارند با برپايي اجتماع، نصب پوستر و بااستفاده از روشهاي جديد انتخاباتي ديدگاه و برنامه‌هاي خود را براي مردم سراسر افغانستان اعلام كنند.
وي گفت: كميسيون انتخابات افغانستان از تمام نهادهاي امنيتي اين كشور مي‌خواهد پس از پايان مهلت قانوني تبليغات به هيج يك ازنامزدهاي انتخابات پارلماني و شوراهاي ولايتي اجازه ندهد به تبليغات خود ادامه دهند.
بسمل با اشاره به اينكه انتخابات پارلماني افغانستان روز يكشنبه هفته آينده در سراسر اين كشور برگزار خواهد شد، گفت: كميسيون انتخابات ‪۴۸ ساعت قبل از برگزاري انتخابات ،ادامه تبليغات را ممنوع كرده تا مردم بتوانند نامزدهاي مورد نظر خود را شناسايي كنند.
تبليغات نامزدها از روز چهارشنبه ‪ ۲۶ مرداد ماه آغاز و تاامروز پنجشنبه ادامه دارد.
تمام نامزدها درمدت مهلت قانوني تبليغات مي‌توانستند از طريق راديو تلويزيون، مطبوعات، نصب پوستر و برگزاري سخنراني، برنامه‌هاي خود را به مردم ارايه دهند.
بسمل افزود: براي جلوگيري از سوء استفاده‌هاي احتمالي درجلب آراء مردم، تمام منابع مالي كانديداها به طور دقيق كنترل خواهد شد.
همچنين كميسيون انتخابات افغانستان براي هزينه‌اي كه از سوي نامزدهاي انتخابات پارلماني و شوراهاي ولايتي اين كشور صرف تبليغات مي‌شود، سقف تعيين كرد.
كميسيون انتخابات افغانستان اعلام كرد: نامزدهاي انتخابات پارلماني اين كشور تا ‪ ۱۵ هزار دلار و نامزدهاي انتخابات شوراهاي ولايتي افغانستان تا سقف ‪ ۷ هزار و ‪ ۵۰۰ دلار مي‌توانند براي تبليغات هزينه كنند.
اين كميسيون از تمامي نامزدهاي انتخابات پارلماني و شوارهاي ولايتي اين كشور خواست ميزان دقيق هزينه‌هاي تبليغاتي خود را تا پايان مهلت قانوني رقابتهاي انتخاباتي، به اين كميسيون گزارش دهند.
قرار است پنج هزار و ‪ ۸۰۵ نامزد براي تصاحب ‪ ۲۴۹ كرسي پارلماني و ‪۴۲۰ كرسي شوراي ولايتي افغانستان در ‪ ۲۷ شهريور ماه جاري با هم رقابت كنند .

يك مقام افغان: "اسامه بن لادن" در افغانستان مخفي نشده است
" علي احمد جلالي" وزير امور داخله (كشور) افغانستان اعلام كرد: "اسامه بن لادن" رهبر شبكه القاعده در افغانستان مخفي نشده است.
وي روز پنجشنبه در كابل به خبرنگاران گفت: اينكه اسامه بن لادن در افغانستان باشد، ممكن نيست زيرا فعاليت نيروهاي نظامي بين‌المللي و نيروهاي امنيتي افغانستان امكان حضور و مخفي شدن وي را در اين كشور به حداقل رسانده است.
جلالي افزود: احتمال زيادي وجود دارد كه اسامه بن لادن در مناطق قبايلي پاكستان مخفي شده باشد.
وي در ادامه گفت : با توجه به اينكه افغانستان درآستانه برگزاري انتخابات پارلماني و شوراهاي ولايتي قرار دارد تعداد زيادي از نيروهاي تروريستي در اين كشور بازداشت شده‌اند.
وزير داخله افغانستان افزود: در ميان اين افراد كه شمار دقيق آنان به دليل مسايل امنيتي اعلام نمي‌شود تعدادي از اتباع پاكستان نيز وجود دارد.
جلالي كه در آستانه برگزاري انتخابات پارلماني افغانستان با خبرنگاران صحبت مي‌كرد، افزود: اكنون يكصد هزار نظامي مركب از نيروهاي پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو)، نيروهاي آمريكايي مستقر دراين كشور و نيروهاي پليس و ارتش ملي افغانستان براي تامين امنيت برگزاري انتخابات پارلماني و شوراهاي ولايتي اين كشور در حالت آماده باش بسر مي‌بردند.
وي فعاليت نيروهاي امنيتي افغانستان را قابل قبول خواند و گفت: در چند روز گذشته بيش از يكصد مورد عمليات تخريبي كه قرار بود از سوي مخالفان دولت كابل در سطح اين كشور اجرا شود با هوشياري نيروهاي امنيتي افغانستان خنثي شده است.
وزير داخله افغانستان افزود:اين طرحها شامل "بمب‌گذاري " حمله به تاسيسات دولتي، عمليات انتحاري، ترور مقامات دولتي و مين‌گذاري در مناطق مختلف افغانستان بوده است.
با توجه به اينكه حملات نيروهاي مخالف دولت افغانستان در ماههاي گذشته در ولايات شرقي و جنوبي افغانستان افزايش يافته، وزير داخله افغانستان گفت: هدف نيروهاي مخالف دولت از اين اقدامات ايجاد ترس و رعب و وحشت در ميان مردم براي جلوگيري از حضور راي‌دهندگان در پاي صندوقهاي راي بوده‌است.
جلالي در حالي اين سخنان را بيان مي‌كند كه روزنامه عرب زبان "الحيات"، چاپ لندن روز چهارشنبه به نقل از يك افسر آمريكايي در افغانستان نوشت:
وضع جسماني "اسامه بن لادن" مساعد نيست و درنظر دارد كه تحت درمان قرار گيرد.
درپي اظهارات فرمانده آمريكايي مبني بربيماري رهبر شبكه القاعده برخي از صاحبنظران و تحليگران بر اين عقيده‌اند كه آمريكا از موقعيت "بن لادن" كاملا آگاه است .

۴۴ درصد راي‌دهندگان انتخابات افغانستان را زنان تشكيل مي‌دهند

‪ خانم "نجلا ايوبي" يك عضو كميسيون انتخابات افغانستان اعلام‌كرد: ‪ ۴۴ درصد از جمعيت ‪ ۱۲ ميليون و ‪ ۵۰۰ هزار نفري واجد شرايط راي دادن در انتخابات اين كشور را كه تاكنون ثبت نام كرده‌اند زنان تشكيل مي‌دهد.
وي روز پنچشنبه در كابل به خبرنگاران گفت: از حدود پنج هزار و ‪۸۰۵ نامزد انتخابات پارلماني و شوراي ولايتي افغانستان نيز ‪ ۱۰ درصد را زنان تشكيل مي‌دهد.
ايوبي تاكيد كرد: در هنگام ثبت نام از راي‌دهندگان انتخابات افغانستان مشاركت زنان در ولايات جنوبي افغانستان به شدت افزايش يافته است.
وي افزود: در انتخابات رياست جمهوري افغانستان كه در مهرماه سال گذشته برگزار شد در منطقه "اجرستان" ولايت غزني حتي يك زن هم كارت راي دهي دريافت نكرده بود ولي در انتخابات سال جاري ‪ ۱۳ هزار زن در اين منطقه ثبت نام كرده‌اند.
اين عضو كميسيون انتخابات افغانستان گفت : مشاركت زنان در روند تبليغات انتخابات پارلماني نيز بسيار چشمگير وبيش از حد انتظار بوده است.
وي گفت: با توجه به اينكه قانون اساسي افغانستان ورود ‪ ۶۸ نماينده زن را به پارلماني افغانستان قطعي كرده‌است، اين روند مي‌تواند سطح مشاركت زنان را در پارلمان افغانستان به سطح پارلمان اروپا و آمريكا افزايش دهد.
ايوبي از تمام مردم افغانستان خواست كه در روز راي‌گيري زنان را تشويق به مشاركت گسترده در انتخابات پارلماني و شوراهاي ولايتي اين كشور كنند و مردان نيز مانع از مشاركت آنان نشوند.
قرار است پنج هزار و ‪ ۸۰۵ نامزد براي تصاحب ‪ ۲۴۹ كرسي پارلماني و ‪۴۲۰ كرسي شوراي ولايتي افغانستان روز يكشنبه هفته آينده با هم رقابت كنند.
براساس معاهده "بن" كه در سال ‪ ۲۰۰۱ ميلادي ميان رهبران جهادي و احزاب سياسي افغانستان به امضا رسيد دولت افغانستان براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري، پارلمان و شوراهاي ولايتي اين كشور وظيفه دارد تا به تمام افرادي كه بيشتر از ‪ ۱۸ سال سن دارند، كارتهاي مخصوص راي دهي صادر كند.
بيش از نصف جمعيت ‪ ۲۵ ميليوني افغانستان به دليل جنگهاي ‪ ۲۳ ساله در اين كشور فاقد شناسنامه مي‌باشند كه اين امر شناسايي افراد واجد شرايط راي دهي را در اين كشور مشكل كرده است .

يك مسئول انتخابات: نمي‌توان انتخابات افغانستان را باكشورهاي دنيا مقايسه كرد
" پيتر اربن" رييس دبيرخانه كميسيون انتخابات افغانستان اعلام كرد: با توجه به شرايط افغانستان نمي‌توان انتخابات اين كشور را با ساير كشورهاي دنيا مقايسه كرد.
وي روز پنجشنبه در كابل به خبرنگاران گفت: انتخابات افغانستان در شرايط بسيار دشواري برگزار مي‌شود كه نمي‌تواند صد درصد موفقيت آميز و ايده‌آل باشد.
اربن تصريح كرد: آنچه كه موجب دلگرمي است حضور و شركت گسترده مردم افغانستان در انتخابات است.
وي افزود: اين انتخابات به طور يقين با كمبودهايي مواجه خواهد بود كه اين مشكلات غير قابل اجتناب است.
چندي قبل سخنگوي دفتر نمايندگي سازمان ملل در افغانستان (يونيما) اعلام كرد: برگزاري انتخابات پارلماني افغانستان كه قراراست ‪ ۲۷ شهريور ماه جاري برگزار شود ، با مشكلاتي مواجه‌است.
"آدرين ادوارد" دركابل به خبرنگاران گفت: پيش بيني مي‌شود كه انتخابات افغانستان يك انتخابات كامل نباشد زيرا اين كشور پس از جنگ داراي مشكلات خاص خود است.
وي گفت : شرايط امنيتي يكي از اين مشكلات عمده مي‌باشد كه باعث نگراني سازمان ملل و تمام نهادهاي برگزاركننده انتخابات افغانستان است .
 

مرز ميان پاكستان و افغانستان بسته شد


منابع آگاه محلي امروز ( پنجشنبه ) اعلام كردند كه مرز بين پاكستان و افغانستان به دليل انتخابات آينده افغانستان و تامين امنيت داخلي پاكستان بسته شده است.
پاكستان روز گذشته پنج هزار سرباز به نيروهاي موجود در مرزهاي خود با افغانستان افزود و جمع نيروهاي استقراري به ‪ ۷۵ هزار نفر رسيد.
انتخابات پارلماني و شوراي ولايتي افغانستان روز يكشنبه ‪ ۲۷ شهريور ماه جاري برگزار مي‌شود.
لشكر يازدهم ارتش پاكستان به فرماندهي ژنرال" صفدر حسين" در نوار مرزي مستقر شده و از اوايل هفته جاري عمليات گسترده جستجو عليه دهشت افكنان خارجي خانه به خانه در مناطق كوهستاني و جنگلهاي انبوه بخشهاي قبايلي انجام مي‌شود.
بر اساس اين گزارش در مرحله اول اين عمليات كه سران قبايل نيز همكاري داشتند، تعداد زيادي سلاح جنگي، بمب كنترل از راه دور، مين و دستگاههاي موشك انداز و خمپاره‌انداز كشف شده است.
ارتشبد" پرويز مشرف " رييس جمهوري پاكستان قبل از عزيمت به آمريكا اعلام كرده بود كه دولت تصميم گرفته به دهشت افكني در كشور خاتمه دهد.
وي در جلسه "شوراي امنيت ملي"، تاكيد كرد كه دولت پاكستان تصميم گرفته افراطي گرايي و دهشت افكني را در سراسر كشور ريشه‌كن كند.
رييس جمهوري پاكستان پيشنهاد كرده بود كه افغانستان مرزهاي خود را حصار كند و مسوولان كابل در واكنشي اعلام كردند كه بايد در مرحله اول مرز مشخص شود و اين پيشنهاد را رد كردند .

يك ژنرال بازنشسته: تمامي افغان‌ها بايد خلع سلاح شوند

يك ژنرال بازنشسته ارتش پاكستان گفت : براي ايجاد امنيت در افغانستان و منطقه بايد افغان‌ها را خلع سلاح كرد.
" ذاكر حسين زيدي " كه رييس اداره مطالعات استراتژيك پاكستان است روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود : خلع سلاح افغان‌ها امنيت را به كشور خودشان هم برمي‌گرداند.
وي خلع سلاح عمومي را براي برقراري امنيت و انتخابات پارلماني آينده افغانستان بسيار مهم دانست.
حسين زيدي مذاكره و گفت و گو را بهترين راه حل براي اين كار ذكر كرد.
رئيس اداره مطالعات استراتژيك پاكستان گفت : كشورهاي همسايه‌افغانستان بايد براي بهتر برگزار شدن اين انتخابات به افغانستان كمك كنند.
زيدي بخش مهمي از ناامني موجود در افغانستان را حضور نظاميان خارجي برشمرد و گفت بايد هرچه سريعتر آنان خاك اين كشور را ترك كنند.
وي متذكر شد كه ‪ ۲۵ سال پيش روسها وارد افغانستان شدند و حالا همه شاهد حضور آمريكايي‌ها و متحدانشان در اين كشور هستند.
ارتش پاكستان براي ايجاد امنيت بيشتر درمرزهاي خود باافغانستان، امروز (پنجشنبه) مرزهاي افغانستان را بست و درحال حاضر نيز بيش از ‪ ۷۰ هزار نيرو در نوار مرزي مستقر كرده است.
انتخابات پارلمان افغانستان در ‪ ۱۸ سپتامبر( ‪ ۲۷ شهريور) جاري برگزار خواهد شد .

استقبال آمريكا و افغانستان از طرح مشرف

دولت افغانستان ديروز از پيشنهاد پاكستان براي حصاركشي و جلوگيري از نفوذ اعضاي گروه طالبان و القاعده به داخل افغانستان استقبال كرد.
پرويز مشرف رييس جمهور پاكستان روز دوشنبه پيشنهاد داد تا براي جلوگيري از نفوذ جنگجويان از دو طرف مرز، حصاري بين دو كشور احداث شود.
به گزارش رويتر از كابل لطف الله مشعل سخنگوي وزارت كشور افغانستان گفت ما از همكاري امنيتي مشرف درخصوص حصاركشي مرزي استقبال مي كنيم.
مشرف اين پيشنهاد را در زمان ديدار با كاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريكا مطرح كرد.مرز افغانستان پاكستان حدود ۲۴۰۰ كيلومتر طول دارد و بيشتر آن را مناطق كوهستاني و صحرايي تشكيل مي دهد.آمريكا نيز از طرح ايجاد حصاري در طول مرز پاكستان و افغانستان براي جلوگيري از تردد شورشيان اسلام گرا و قاچاقچيان موادمخدر استقبال كرد.
به گزارش روزنامه گاردين شون مك كورمك يك سخنگوي وزارت خارجه آمريكا به خبرنگاران گفت واشنگتن معتقد است اهميت زيادي دارد كه افغانستان و پاكستان اين طرح را دنبال كنند.جزييات اين طرح هنوز كاملا مشخص نشده است اما پاكستان اعلام كرده كه نمي تواند به تنهايي براي ايجاد حصار فوق اقدام كند.
درهمين حال فرمانده  لشگر يازدهم  پاكستان  خبر از استقرار ۵ هزار سرباز كمكي  ديگر در نوار مرزي  شمالي  اين  كشور با افغانستان  داد.
ژنرال  صفدر حسين  ديروز در گفت  وگو با خبرنگاران  در پيشاور گفت : تاكنون  ۷۵ هزار سرباز به  مرزها اعزام  و مستقر شده اند.وي  هدف  از استقرار اين  نيروها را دستگيري  افراد افراطي  و تروريست  محلي  و خارجي  و ايجاد امنيت  بين  دو كشور ذكر كرد.وي  با اشاره  به  عمليات  پاكسازي  كه  از اول  هفته  جاري  آغاز شده  است  گفت : تاكنون  ۲۱ نفر مشكوك  در منطقه  ميرانشاه  در شمال  وزيرستان  دستگير شده اند.
صفدرحسين  از كشف  يك  هواپيماي  جاسوسي  بدون  سرنشين  در منطقه  خبر داد وگفت : طي  هفته  گذشته  تعدادي  وسايل  ارتباطي ، موشك  سبك  و انواع  سلاح  جنگي  كشف شده  است .
وي  افزود: چند شخصيت  سياسي  كه  مظنون  به  همكاري  با تروريست ها هستند دستگير شده اند كه  بعد از بررسي هاي  لازم  وضعيت  آنان  مشخص  خواهد شد.
اين  فرمانده  عملياتي  مستقر در مرزهاي  بين  افغانستان  و پاكستان  افزود: دو نفر ديگر به  نامهاي  مولانانيك  زمان  عضو مجلس  ملي  و مولانا صادق  نوردر اين  منطقه  به  جرم  روابط نزديك  با تروريست ها دستگير شده اند كه  مقاديري اسلحه نيز از آنان  كشف  شده  است .
وي  بااشاره  به  همكاري  برخي  از سران  قبايل  در پاكسازي  گفت : درنتيجه  اجراي عمليات  بزرگ  جستجو و تعقيب  و مراقبت هاي  شبانه  روزي ، پشت  القائده  را شكستيم .

تدابیرامنیتی برای تامین امنیت انتخابات پارلمانی نهائی گردیده

تدابیرامنیتی برای تامین امنیت انتخابات پارلمانی نهائی گردیده و یکصد هزار از منسوبین  امینتی کشور به همین منظور گماشته شده اند.   

این مطلب را علی احمد جلالی وزیر امور داخله امروز ضمن یک کنفرانس  خبری اعلام داشته افزود:

در حالیکه سه روز به تدویر انتخابات پارلمانی در کشور باقی مانده آماده گی  برای تامین امنیت تکمیل شده و قطعات  اعزام شده وزارت امور داخله به ولایات و محلات مورد نظر رسیده اند. وزیر امور داخله اضافه نمود، بیش از یکصد هزار تن از منسوبین امنیتی کشور غرض تامین امنیت انتخابات گماشته شده اند که از این جمله پنجاه و پنج هزار تن از منسوبین پولیس ، بیست و هشت هزار تن از منسوبین اردوی ملی و متباقی را قوتهای امنیت ملی و ملیشه ها تشکیل میدهند. ضمنآ ایساف و قوتهای ائتلاف نیز در برنامه های امینتی انتخابات به صورت وسیع مشارکت دارند که به این صورت بیشتر از شش هزار  مرکز رایدهی در سراسر کشور  تحت پوشش امنیتی قرار گرفته است.  

وزیر امور داخله  یاد آورشد: که تدابیر امنیتی با ختم انتخابات خاتمه نمی یابد ما این پروسه را الی جمع آوری  صندوقهای رایدهی ، انتقال آنها به مراکز شمارش ارا و تامین امنیت فزیکی برنده گان انتخابات ادامه میدهیم و باردیگر تاکید میکنیم که والیان ، قوماندانان امنیه، و سایر مسوولین دولتی  حق ندارند که در جریان  انتخابات به نفع کسی کار نمایند.

علی احمد جلالی در این کنفرانس خبری  خاطر نشان ساخت. دشمنان  آرامش مردم در جریان انتخابات  کوشش مینمایند تا شرایطی را به و جود بیاورند که این پروسه اخلال گردد. مگر ما به مردم اطمینان میدهیم که دشمن توانائی آن را ندارد که مانع برنامه تدویر انتخابات شوند.

موصوف واضح ساخت: دشمنان مردم در گذشته کوشش نموده اند تا مزاحمت های امنیتی را ایجاد نمایند پولیس و سایر نهاد های  امنیتی کشور طی روز های اخیر حدود صد نفر را به اتهام توسل  به فعالیت های تروریستی دستگیر نموده اند این افراد عمدتآ به اتهام قصد داشتن  غرض انجام  حملات انتحاری ، جابجا سازی مواد انفجاریه و ایجاد فضای ناامن  در مناطق سرحدی گرفتار شده اند. که در میان آنها اتباع خارجی  منجمله پاکستانی ها نیز شامل میباشند.

    وزیر امور داخله ضمن تبصره  پیرامون پیشنهاد اخیر پرویز مشرف رئیس  جمهوری پاکستان که خواستار اعمار  حصار میان سرحد افغانستان و پاکستان گردیده بود اظهارداشت: در این مورد تاکنون برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان کدام  اطلاع رسمی مواصلت نه ورزیده است تا تصمیم و پالیسی  مشخص دولت اعلام گردد. مگر به نظر شخصی من ، امنیت وقتی تامین میشود که منبع خطر و منبع افراطیت تثبیت گردد و در مقابل ان تدابیر اتخاذ گردد، اگر در یک محل پایگاه  تربیت ترویستان باشد و یا جای  باشد که تروریستان  از ان برای  اکمالات خود  استفاده نمایند، تدابیر در مقابل انها به مراتب موثر تر تمام میشود.

علی احمد جلالی ضمن آنکه اعمار یک حصار امنیتی را دریک  ساحه  2400 کیلو متری زیر سوال برد تائید نمود باید منبع خطر بیشتر مورد توجه باشد تا راه های که تروریستان از آن استفاده مینمایند.

وی در این کنفرانس خبری با صراحت  موجودیت اسامه بن لادن را در افغانستان رد کرده گفت با در نظرداشت  امکانات موجود در افغانستان و حضور جامعه بین المللی در کشور امکان ندارد تا اسامه در افغانستان باشد احتمال زیادی و جود دارد که وی در مناطق قبایلی پاکستان بسر ببرد.

وزیر امور داخله در این کنفرانس خبری همچنان بر اطلاعات در وزارت امور داخله تائید نمود که پست های عمده و اساسی ان به زودی از طریق رقابت آزاد پر خواهد شد

آمريكا نيروهايش را در افغانستان كاهش مي دهد

ايرنا: روزنامه  نيويورك  تايمز ديروز گزارش  داد: مقامات  نظامي آمريكاطرح هايي  را مورد بررسي  قرار مي دهند تا ۲۰ درصد نيروهاي  نظامي اين  كشور درافغانستان  را تا بهار سال  ۲۰۰۶ كاهش  دهند.
به  گزارش  خبرگزاري  فرانسه  از واشنگتن ، اين  روزنامه  به  نقل  از مقامات ارشد وزارت  دفاع  آمريكا و ارتش  اين  كشور نوشت ، حدود ۴ هزارنفر از تقريبا ۲۰ هزار نيروي  آمريكايي  مستقر در افغانستان  جاي  خود را به سربازان  سازمان  پيمان  آتلانتيك  شمالي  (ناتو) خواهند داد.
مقامات  آمريكايي  به  نيويورك  تايمز گفتند هرگونه  كاهش  نظاميان  آمريكايي بستگي  به  اعزام  نيروهاي  ناتو به  افغانستان  وانتخابات  موفقيت آميز پارلماني و ولايتي  در اين  كشور دارد.
ژنرال  جان  ابي  زيد، سرپرست  فرماندهي  مركزي  آمريكا به  اين  روزنامه گفت : اگر نيروهاي  ناتو درافغانستان  مستقر شوند و شمار آنان  زياد باشد، دراين  صورت  ما مي توانيم  نياز به  نظاميان  آمريكا را تاحدودي  كاهش  دهيم .
براساس  اين  گزارش ، وزيران  دفاع  كشورهاي  عضو ناتو كه  در برلين  گردآمده انددرمورد شيوه هاي  گسترش  نيروهاي  بين المللي  كمك  به  امنيت  افغانستان  (ايساف )كه  نيروي  حافظ صلح  اين  پيمان  است ، مذاكره  مي كنند.
اين  درحالي  است  كه  مقامات  اروپايي  مايل  نيستند كه  نيروهايشان  بطورمستقيم  در عمليات  نظامي شركت  كنند.
يك  مقام  آلماني  در برلين  به  خبرگزاري  فرانسه  گفت : ايساف  نبايد به  جنگ با تروريسم  كشانده  شود.
اين  مقام  افزود، فرانسه ، تركيه  و هلند نيز دراين  زمينه  حامي  آلمان  هستند.

مبارزات تبلیغاتی کاندیدان انتخابات پارلمانی  ساعت 6 صبح فرداجمعه در سراسر کشور خاتمه می یابد

این مطلب را بسم الله بسمل رئیس  دفتر تنظیم  مشترک  انتخابات امروز در یک کنفرانس خبری به خبر نگاران اعلام نمود.

مطابق ماده سی و هشتم قانون انتخابات پارلمانی مبارزات  انتخاباتی چهل و هشت  ساعت قبل از برگزاری انتخابات در سراسر کشور پایان می یابد.

بسمل  درین کنفرانس خبری از جریان مبارزات تبلیغاتی کاندیدان  ابراز رضایت نموده گفت که ما از کاندیدان تقاضاداریم در دو روز باقیمانده که آماده گی نهائی برای  برگزاری  انتخابات گرفته میشود کاندیدان در مرکز وولایات از هر نوع فعالیت مخالف قانون انتخابات جلو گیری نمایند.

بسمل درین کنفرانس خبری از مساعی بیدریغ مردم ابراز سپاس نمود.

بنا به گزارش های موجود حدود دو هزار کاندید در جریان کمپاین تبلیغاتی از طریق رادیو ها و تلویزیون ها پیامهای  شانرا به مردم رسانیده اند.

تفاهمنامه  همکاری  بین  دارالانشا ء  موقت شورای  ملی و اداره  انکشاف  حقوق بین المللی به   امضاء  رسید

تفاهمنامه  همکاری  امروز  بین  دارالانشا ء  موقت شورای  ملی و اداره  انکشاف  حقوق بین المللی  یا  آی .  دی .  ال .   او.   به امضاء  رسید .

به ا ساس  این تفاهمنامه  اداره  یاد شده  در بخش  های اموزش کارمندان دارالانشا ء   در کورس های  کوتاه مدت  و طویل المدت  به ایتالیا  ، مشوره  های  حقوقی  در قسمت  ترتیب  فهرست  قوانین  و برقراری  ارتباطات  انترنتی  با ادارات ملی  و بین المللی  با دارالانشا ء موقت  شورای ملی  همکاری میکند  .  اداره  انکشاف  حقوق  بین المللی  همکاری  اش  را بعد ا ز  سفر هیئات  دارالانشاء  موقت  شورای ملی  به ایتالیا  اغاز نمود  این همکاری  ها به کمک  کشور ایتالیا  برای دوسال  ادامه  خواهد یافت .

  تفاهمنامه راعزیز الله لودین  سکرتر جنرال  داردالانشاء  موقت شورای  ملی  با دنیا بن رمضان  نماینده  اداره  آی . دی. ال. او  به امضا ء رساند .

پنجصد تن از نیرو های نظامی اسپانیا  در افغانستان به کشور شان بر میگردند

اسپانیا  اعلام نموده است  که  دسته های  اضافی  عساکر انکشور  را  دو روز بعد از برگزاری  انتخابات  پارلمانی  افغانستان  به  کشور فرا میخواند  .

شمار نیروهای  اسپانیوی  که فراخوانده  میشود  حدود پنجصد  نفر میباشد  . این سربازان  همراه  با  نیروهای  پنجصد نفری  دیگر اسپانیا  در چهار چوب  ناتو  در ولایت هرات  مستقر میباشد .

جگرن  ایلمز  سخنگوی  قوای آیساف  ضمن تائید  این خبر  امروز  به آژانس باختر  گفت که  اسپانیا  یک تعداد  از نیروهای  اضافی را  که بخاطر تامین  امنیت  انتخابات  پارلمانی  به افغانستان  فرستاده  است پس از  بر گزاری  انتخابات  دوباره  به انکشور  فرا میخواند

یک تن در بغلان بقتل رسید

از اثر حمله مسلحانه شب گذشته بالای منزل یکتن از قوماندانان محلی در بغلان مرکزی یکتن به قتل رسید.

ساعت یازده شب گذشته  افراد مسلح بالای منزل مسکونی برید جنرال امیر گل قوماندان اسبق لوای 733 بغلان حمله نموده اموال منزل مذکور را به غارت برده و یکتن از محافظین منزل وی را مجروح  نمودند.

شخص مجروح بعد از انتقال به شفاخانه وفات کرد

از انفجار سه حلقه ماین در لو گر جلو گیری شد

پولیس از انفجار سه حلقه ماین در مربوطات شش قلعه کلنگار ولایت لو گر جلو گیری نمود.

پاسوال خان محمد خان قوماندان امنیه ولایت لو گر گفت: سه حلقه ماین ضد پرسونل که در یک موتر جابجا شده بود توسط پولیس در سرک واقع  منطقه شش قلعه کلنگار ولایت لو گر کشف و توسط پرسونل فنی ماین پاکی خنثی گردید

همچنان   پولیس  قوماندانی  امنیه ولایت  خوست   دو حلقه  ماین را که  از سوی دشمنان  مردم افغانستان  در مسیر  سرک   عمومی  جاجی میدان  و اسماعیل  خیل جابجا  و عیار گردیده  بود   کشف و خنثی  کردند

سیمینار علمی و تحقیقی در رابطه به زنده گی  و آثار علامه استاد پوهاند عبد الحی حبیبی عنقریب در کابل دایر میشود

جلسه مقدماتی کمیسیون تدویر سیمینار علمی و تحقیقی در رابطه به زنده گی  و آثار علامه استاد پوهاند عبد الحی حبیبی پژو هشگر، مورخ و دانشمند شهیر  کشور، امروز بریاست دوکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات، فرهنگ و توریزم درکابل دایر شد.

اعضای کمیسیون مذکوردر جلسه امروزی ، در مورد زمان تدویر سیمینار و تهیه بودجه آن، چاپ تعدادی از آثار چاپ  نشده  استاد حبیبی،  و مقلات پژوهشی قلم بدستان که در زمینه زندگی و اثار ، استاد حبیبی نوشته اند، بحث صورت گرفت.

این سیمینار سه روزه  که قرار است به اشتراک اعضای کابینه، سفرای بعضی کشور ها و دانشمندان  داخلی و خارجی عنقریب درکابل دایر شود، عده ئی از دانشمندان مقالات پژوهشی شانرا در زمینه زند گی  و آثار استاد حبیبی، به خوانش خواهند گرفت.

کمیسیون تدویر سیمینار مذکور، متشکل از نمایند گان، اکادمی علوم افغانستان، وزارت اطلاعات، فرهنگ و توریزم و پوهنتون کابل میباشد.

علامه استا د پو هاند عبد الحی حبیبی، پژوهشگر، مورخ و دانشمند نامور کشور بوده و ده ها اثراز وی در عرصه های ادبیات ، زبانشاسی، تاریخ  و جغرافیه بجا مانده است.

از حمله راکتی بالای مناطق مسکونی   در نیمروز جلو گیری شد

پولیس  در ولایت  نمیروز  شب گذشته  از حمله راکتی  بالای  منا طق مسکونی  در ولسوالی  خاشرود  آن ولایت جلوگیری  نمود .

 دفتر مطبوعاتی  وزارت امور داخله  تائید  کرد  که دشمنان  آ رامش  مردم  شب  گذشته  قصد حمله  راکتی  بالای  مناطق  مسکونی  را در  ولسوالی خاشرود  ولایت نیمروز  داشتند .

 یک منبع  ان دفتر    گفت  : شب گذشته  دو راکت از نوع  بی ام  غرض پرتاب  بالای مناطق  مسکونی  و حوزه های انتخاباتی  در ان ولسوالی  عیار ساخته  شده بود  که از سوی  پولیس کشف  گردید

سه طالب در ارزگان بقتل رسید

منابع  پولیس در ولایت ارزگان میگویند سه مرد مسلح  وابسته به گروه طالبان شب گذشته بعد از ان به قتل رسیدند که یک گروپ مسلح بریک پوسته دولتی در قریه سهراب ولسوالی چهار چینوی آنولایت حمله نمودند.

دفتر مطبوعاتی وزارت امور  داخله با تائید این خبر اطلاع داد:

حمله شب گذشته رخ داد  یک گروپ مسلح به منظور بی ثبات ساختن اوضاع امنیتی بریک پوسته  امنیتی پولیس حمله نمودند  مقاومت محافظین پوسته باعث مرگ سه تن از مهاجمان  گردید یکتن دیگر آنها که جراحت برداشته بود دستگیر شده است.

به گفته مقامات محلی ولایت ارزگان  ملا مسلم یکتن از فرماندهان محلی  طالبان در ارزگان نیز در جمله کشته  شده گان است.

منابع امنیتی  در ارزگان تائید دارند که در این حادثه  به سربازان دولتی آسیبی وارد نشده است.

نشت گاز در چاه ، جان دو تن را گرفت

به گفته آژانس خبرى پژواک: پدر و پسری که مشغول حفریک حلقه چاه درمنطقه برامان شهر هرات بودند، دراثرنشئت گاز مسموم شده و قبل ازانتقال به شفاخانه هرات ، شب گذشته جان دادند.

سمونوال عبدالرؤف"احمدی"مسؤول بخش مطبوعاتی قوماندانی امنیه ولايت هرات به آژانس خبرى پژواک گفت که این افراد بخاطرعدم رعایت موارد حفاظتى در داخل چاه جان های شان را ازدست داده اند.

او گفت که اجساد به فامیل های شان تحویل داده شد.

عبدالصمد"قربانی"یکی از اقارب این پدروپسر گفت: (( ما نفهمیدم که درین چاه گاز وجود دارد، زمانیکه گل احمد٢٢ ساله ، پسر ولی شاه ، داخل چاه شد و برنگشت بعد از مدتی پدر وی نیز به داخل چاه رفت وبعدازمدتی که بالا نیامدند، ما نیروهای امنیتی را درجریان گذاشتیم که هر دوی شان توسط نيرو هاى اطفائيه ازچاه بیرون آورده شدند.))

وی گفت که برای مردم باید در رابطه به این مسایل معلومات داده شود، تا دیگرکسی قربانی نشود.

این درحالیست که دو هفته پیش نیز جوان ٢٤ ساله که مشغول حفر چاه درمنطقه نوآباد شهر هرات بود به خاطر گاز گرفتگی جان خود را ازدست داد.

ورقه هاى راى دهى تقلبى در هرات توزيع گرديده است

آژانس خبرى پژواک خبر میدهد که ورقه های رای دهی تقلبی درولايت هرات ازسوی افراد نامعلوم به تاريخ ٢٣ سنبله توزيع گرديده است که درآن اسماى تعدادی ازکانديدها با تغيير تصوير وشماره های مخصوص شان به چاپ رسيده است .

اين ورقه هاى تقلبى بنام هاى عبدالرازق"زمانزی" ،سيد شفيق ، حاجی محمد علم و قاضی نذيراحمد کانديد هاى ولسى جرگه به چاپ رسيده و در بازار عرضه شده است ، در حاليکه اصل اين ورقه ها در دفتر انتخابات محفوظ است، اما اين کانديد ها مى گويند که پخش ورقه هاى تقلبى بر مبارزات انتخاباتى آنها اثر منفى مى گذارد و بايد جمع آورى شود.

سيد شفيق يکی از ين کانديدها که شماره و عکس وى به جاى عبدالرازق زمانزی آمده است ، به آژانس خبرى پژواک گفت که نمبر اصلى انتخاباتى او ١١١ و از زمانزى ٧٦ است در حاليکه در ورقه هاى تقلبى اين نمرات به همديگر تبديل شده است .

وى مى گويد:(( من به دفترانتخابات شکايت نمودم و از آنها خواستم که ورقه های رای دهی شان را به من نشان دهند وتهديد کردم که اگر ورقه ها نشان داده نشود دست به اعتصاب غذايى خواهم زد، تا اين که با حضورهيئت ورقه های اصلی رای دهی را به من نشان دادند ودرآنها نام ها وشماره ها درست آمده بود.))

سيد شفيق ادعا کرد که او راى زيادمردم را در انتخابات به دست خواهد آورد، بناء زمانزى دست به اين کار زده و ورقه هاى تقلبى را در مارکيت ها ، دکانهاى شهر و حتى ولسوالى ها پخش نموده است .

اما عبدالرازق زمانزى با رد دست داشتن در چاپ و پخش اين ورقه هاى تقلبى ، اعتراض دارد که تمام جاها عکس ها وشماره ها وحتی نشان های انتخاباتی او با محمد شفيق عوض شده است که اين مشکل مى تواند بر کمپاين او تاثير منفى بگذارد و بايد هر چه زود تر تصحيح گردد.

همچنان ورقه راى دهى حاجی محمد علم به جاى قاضی نذيراحمد با تغيير شماره، عکس و نشان انتخاباتى ، نيز چاپ و پخش گرديده است، اما اين دو کانديد تا به حال در اين مورد ابراز نظر نه کرده اند.

با اين حال، عبدالعزيز"صميم"مسؤول دفتر انستتيوت ديموکراتيک ملى NDI به آژانس خبرى پژواک پخش اين ورقه ها را تخطى صريح از قانون انتخابات دانسته و گفت: (( امروز نمونه يى ازين ورقه ها ازسوی طرفداران اين کانديد ها به مارسيده که برای بررسی اين مشکل ما به دفترتنظيم مشترک و سايرارگانها اطلاع داده ايم وموضوع تحت بررسی قراردارد.))

وی اضافه نمود که تعداد اين ورقه ها مشخص نيست که به چه تعداد پخش گرديده است اما بيشتردرمارکيت ها ومکان ها ى مزدحم پخش گرديده است که جمع آورى خواهند شد.

فليپا نيو" PHILIPPA NEAVE "مسؤول ارتباط خارجی دفترتنظيم مشترک انتخابات در هرات با تائيد پخش همچو ورقه هاى تقلبى گفت که آنها جستجو مى کنند تا عاملين آن شناسايی گردند.

حامدکرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز  در سالون  ولایت هرات با نماینده گان مردم ان ولایت ملاقات نمود

در اغاز سید حسین انوری والی هرات صحبت نموده گفت : مردم هرات همانطور یکه در انتخابات ریاست جمهوری سهم گرفتند ، در انتخابات پارلمانی نیز فعالانه سهم خواهند گرفت .

والی هرات همچنان از مشکلات مردم انولایت در عرصه های مختلف یاد اور شده و خواهان توجه رئیس جمهور دران موارد گردید.

بعدا" حامدکرزی صحبت نموده اظهار داشت که هرات مهد فرهنگ ، تصوف و دارای تاریخ کهن بوده و حالا ما شاهد یک هرات پیشرفته و در حالت باز سازی میباشیم .

 رئیس جمهور گفت : ما در کابینه فیصله نمودیم ، که جلسات کابینه را در ولایات دایر نمائیم و قرار بود جلسه کابینه در هرات دایر شود ، اما نسبت نزدیکی انتخابات این کار به تعویق افتاد .

حامدکرزی علاوه نمود؛ که انتخابات پارلمانی روز تا روز نزدیکتر میشود ، افغانستان در لحظات حساس تاریخی قراردارد و با انتخابات پارلمانی ما سنگ تهداب افغانستان نوین را میگذاریم و کارساختمان انرا اغاز خواهیم نمود.

رئیس جمهور کشور افزود : با تدویر انتخابات پارلمانی ، نهادهای دولتی در افغانستان تکمیل و پروسه بن تحقق می یابد  ، تمام موافقتنامه های بن عملی گردیده و افغانستان صاحب ا عت با ر در عرصه بین المللی میگردد.

رئیس جمهور افزود : با تدویر انتخابات در افغانستان دو حرکت به وجود می اید ، حرکت ملی به سوی پیشرفت و ترقی و ثانیا" حرکت با همراهی جامعه جهانی با تکمیل پروسه بن ،   تعهدات جامعه جهانی در بازسازی افغانستان تکمیل میگردد و ما خواهان   همکاری  درازمدت جامعه جهانی بعداز انتخابات پارلمانی میباشیم .

کشورهای ایالات متحده امریکا و انگلستان همکاری درازمدت با ا ف غانستان را امضا نموده اند و ما از دیگر کشور های جهان میخواهیم تا برای ساختن افغانستان با ما همکاری درازمدت نمایند  ما از مردم خود میخواهیم همانطور یکه در انتخابات ریاست  جمهوری فعالانه سهم گرفتند در انتخابات پارلمانی نیز فعالانه سهم  بگیرند .

و به کسی رای بدهند که شایسته خدمت گذاری به افغانستان باشد هیچ کس و هیچ ارگان دولتی حق ندارد که مردم را وادار به رای جبری سازند .

 هروقتیکه شما به چنین وقایع بر می خورید به ارگانهای ذ یربط دولتی و انتخابات اطلاع بده ی د.

بعدا" یک تعداد از نماینده گان مشکلات شانرا به رئیس دولت در مورد تعطیل کار ساختمان لیلیه پوهنتون هرات  ، وضعیت مهاجرین ، بهبود در وضعیت معارف و صحت و اعمار سرکها مطرح ک ردند.

 که از طرف رئیس جمهور کشور در همان محفل وعده داده شد.

بعدا" حامدکرزی از شهرک صنعتی هرات بازدید به عمل اورده و با مسوولین فابریکات ملاقات نمود.

 در شهرک صنعتی هرات 700 فابریکه وجود دارد که از جمله صد فابریکه ان فعال میباشد .

رئیس جمهور کشور در جمعیت کارگران فابریکه های شهرک صنعتی هرات سخنرانی نموده گفت ، انطوریکه مشکلات شما را شنیده بودیم و حالا که از نزدیک مشاهده کردیم  انقدر مشکلات دامنگیر نمی باشد .

 شما کیفیت تولیدات تانرا بالا ببرید و ما اماده  هرنوع همکاری با شما هستیم .

من زمانیکه به کابل رسیدم از مردم افغانستان تقاضا می نمایم که از تولیدات داخلی کشور استفاده نمایند.

 رئیس جمهور کشور افزود : یگانه رمز پیروزی شما در مقابله با تولیدات خارجی همانا تولیدات با کیفیت میباشد .

 دراین سفر ، رئیس جمهور کشور را علی احمدجلالی وزیر امور داخله ، پوهاند داکتر سید امیر شاه حسنیار وزیرتحصیلات عالی ، محمد حنیف اتمر وزیر احیا و انکشاف دهات ، عبیدالله رامین وزیر زراعت ، مالداری و مواد غذایی ، انجنیر میرمحمد صدیق وزیر معادن و صنایع ، زلمی رسول مشاور در امور امنیت ملی و مسوولین عالی رتبه دولتی همراهی می نمود

حامد کرزى ، مردم هرات را به راى دهى دعوت کرد

رئيس جمهور کشور حامد کرزى ، از مردم هرات خواست تا در ا نتخابات ولسى جرگه وشوراى ولايتى سهم فعال گيرند .

کرزى با وزراى دا خله ، زراعت و مالدارى ،انکشاف دهات و شمارى ازديگر مسؤو لين دولتى بتاريخ ٢٢ سنبله عازم ولايت هرات گرديده است .

کرزى ، ضمن ملاقات با مسؤولين دواير دولتى وشمارى از باشنده گان آن ولايت ، سهم گيرى در انتخابات را مهم خواند ، وى خطاب به مر دم گفت :

(( به اطمينان کامل به طرف صندوق هاى راى برويد، در آنجا شما تنها هستيد و خدواند ناظر تان است ، هر کانديد را که مى خواهيد برايش راى دهيد. ))

وى همچنان افزود : (( اگر مسؤولين دولتى در راى دهى تان مداخله کرد به ما خبر دهيد تا در باره شان تصميم بگيريم . ))

سفرکرزى به ولايت هرات هنگامى صورت مى گيرد که فقط پنج روز به انتخابات ولسى جرگه وشوراهاى ولايتى باقى مانده است .

وى ، هم چنان در اين سفر در مور د بازسازى ولايت هرات وعده همکارى نمود .

موصوف اظهار نمود که د ر مورد پوهنتون هرات ، پروژه هاى معارف ، مسجد جامع هرات ، سرک هاى حلقوى ، وسائر پروژه هاى عام المنفعه توجه خواهد کرد .

کرزى اعمار سرک ها بين ولسوالى ها را مهم خوانده گفت که ، اين سرک ها به خاطر بهبود وضع زراعت کشور و فروش ميوه و سبزى جات بسيار مهم است .

وى در رابطه به از دياد معاشات فاميل هاى شهدا و معلولين گفت :

(( دعا کنيد که اقتصاد افغانستان بهتر شود تا همراى اين فاميل ها کمک هاى زيادى صورت گيرد .))

اما با وجود اين وعده ها، بعضى از مردم شهر هرات بى باور اند .

يکتن از شهريان هرات که نخواست نامش گرفته شود، به اژانس خبرى پژواک گفت : (( دولت چندين بار وعده هاى نموده اما آنرا عملى نکرده است . ))

شرکت هاى صنعتى هرات از کرزى خواهان منع ورود اموال خارجى شدند

تعدادى از شرکت هاى صنعتى شهر هرات، براى رشد درست صنايع کشور از رئيس دولت افغانستان خواستار منع ورود بعضى اموال خارجى گرديدند .

محمد نبى کيهانى مدير فنى و توليدى شرکت سوپرکولا، در مورد مشکلات صنعت گران گفت که مشکلات اساسى آنها وارد شدن اموال خارجى و محصول کم گمرکى بر آن مى باشد و دولت بايد جلو اين کار رابگيرد .

کرزى با وزراى دا خله ، زراعت و مالدارى ،انکشاف دهات و شمار ديگرى از مسؤولين دولتى بتاريخ ٢٢ سنبله عازم ولايت هرات گرديده است .

حامد کرزى در اين ديدار خطاب به صنعت گران گفت : (( واقعاً امروز از ديدن توليدات کشور سربلند شده و به آن افتخار مى کنم .))

وى همچنان گفت : (( من تا حال تبليغ ميوه کشور را مى کردم ولى بعد از اين تبليغ توليدات کشور را نيز مى کنم . )) وى ،اضافه نمودکه شما با توليدات خويش نشان داده ايد که افغانستان در هر عرصه مى تواند توليدات داشته باشد .

همچنان شرکت صنعتى افغان المونيم ، شرکت مواد شست وشو فرشيد و فرشاد ، شرکت چدن و يک تعداد شرکت هاى ديگر اموال شان از قبيل موتر سايکل ،ظروف المونيمى ، وسايل برقى و نوشابه هاى مختلف را به نمايش گذاشته بودند .

به گفته کيهانى ، شرکت سوپر کولا چهار ماه قبل به ارزش پنج و نيم ميليون دالر امريکايى سرمايه گزار ى شده است و در يک ساعت ٣٥٠٠ بوتل نوشابه يک و نيم ليتره و ٦٠٠٠ قوتى نوشابه کوچک توليد نموده و ١٢٠ نفر در آن مصروف کار مى باشند . به اساس معلومات موصوف ، قرار است شرکت مذکوردر آينده به توليد آب معدنى نيز شروع نمايد.

حامد کرزی  از نیروهای  بین المللی  خواسته است  تا در عملکرد  های  خود  در شکست  تروریزم  تجدید نظر  کنند

حامد کرزی  رئیس جمهوری ا سلامی افغانستان  در مصاحبه  با رادیو بی بی سی  از نیروهای  بین المللی  خواسته است  تا در عملکرد  های  خود  در شکست  تروریزم  تجدید نظر  کنند .

به استناد از منابع  بین ا لمللی  :  رئیس جمهوری کشور  دراین مصاحبه  گفته است  که  او نیز عملکرد  های خود را  دراین مورد   ارزیابی  مجدد  مینماید .

 رئیس جمهور کشور  همچنان  به بی بی سی  گفته است  که استراتیژی   ارتش  امریکا  از زمان  سقوط طالبان  ، علی الرغم  افزایش  در میزان  خشونت  ها شکست نخورده است  اما رئیس جمهور  کشور  افزود  که کلیه  طرف های  درگیر  در امنیت  افغانستان  از جمله  دولت  باید  عملکرد  های خود را  مورد باز  اندیشی  و تجدید نظر  قرار دهند  وبررسی  کنند که  ایا  بر خورد  کنونی برای  شکست  تروریزم  صحیح است یانه ؟

رئیس جمهور  کشور  دراین مصاحبه  در مورد انتخابات  پارلمانی  گفته است  تصمیم گیری  در مورد  انتخاب  جنگ سالاران  به عهده  رای دهنده گان  خواهد بود 

رئیس  جمهور  کشور دراین  مصاحبه  از کمک های  که به افغانستان  گردیده  ابراز  سپاس  کرده گفته است  راه های  بهتری  برای  صرف  منابع مالی  به منظور  رفع  نیاز  های اساسی  مانند  تولید برق  انکشاف  زراعت  و احداث  شاهراه ها وجود داشت .

برای حدود هشتادو چهار هزار نفر اعتبار نامه نظارت از پروسه انتخابات پارلمانی در کشور توزیع گردیده است

به اساس معلومات سلطان احمد بهین سخنگوی دفتر مشترک تنظیم انتخابات تاکنون برای حدود هشتادو چهار  هزار نفر اعتبار نامه نظارت از انتخابات توزیع کردیده که از جمله  491 نفر آنا ن را ناظر انی ، از بیست و سه سازمان بین المللی تشکیل میدهند. بهین دلیل این افزایش را حصول لست ناظران انتخابات از ولایات کشور دانست.

برای برگزاری انتخابات پارلمانی بیش از شش هزار و دوصد مرکز و حدود سی هزار محل رایدهی در سراسر کشور ایجاد گردیده است.

اعضای تیم  ملی فوتبال  کشور از جانب  فدراسیون  فوتبال  افغانستان  انتخاب شد

 محمد نادر  ودید  یکتن از  مسئولین  بخش نشرات  کمیته ملی المپیک  گفت:-  بیست نفر  اعضای   تیم  ملی فوتبال  توسط هئیات  موظف  مسلکی فدراسیون  فوتبال  با اخذ  امتحان  عملی ونظری  و مشاهده  تمرینات  انها  از میان سی  نفر  از ورزشکاران  مرکز  و بعضی  از ولایات  انتخاب گردید .

 موصوف گفت : در ترکیب  تیم ملی  فوتبال  پانزده نفر  ورزشکار  از کابل سه نفر  از هرات  و دونفر از بلخ  شامل میباشد .

 تشکیل تیم  ملی فوتبال  در ماه حمل  سال گذشته  هنگامی  از جانب  کمیته ملی  المپیک  منحل اعلان  شد  که ورزشکاران  تیم  مذکور کشور  که غرض اشتراک  در مسابقات  فوتبال منعقده  ایتالیا  به انکشور  سفر نموده  بودند  از اشتراک  در مسابقات مذکور  خود داری  نموده  وبه شهر های مختلف  ایتالیا  متواری  و غرض  اقامت  در انکشور  تلاش  ورزیدند .

 به گفته  نادر ودید  در تشکیل  تیم ملی فوتبال  بیست  ورزشکار  بحیث عضو اصلی  تیم ، سه نفر  ورزشکار  بطور  ریزرفی  دونفر ترینر  و دو نفر  مشاور تخنیکی  گنجانیده  شده .

 قرار است  تیم ملی  فوتبال کشور  به اساس  دعوت  فدراسیون  فوتبال  آلمان  ، غرض  تمرینات  مشترک  فوتبال  عازم  انکشور  شود  و در مدت  ده روز  علاوه  از تمرینات  مشترک  مسابقات  دوستانه  را  با تیمهای  فوتبال  انکشور  نیز انجام  خواهد داد

دولت روسیه  از تدویر  انتخابات پارلمانی  در افغانستان  استقبال  کرده است

به قول از  منابع خبری بین المللی  :  سخنگوی  وزارت  امور خارجه روسیه  ضمن آنکه  از تدویر انتخابات  پارلمانی  در افغانستان

 ا ستقبال  نمود  آنرا مسیر دیگری  جهت توسعه  روابط   میان  روسیه  و افغانستان خواند .

 میخائیل  کامینین  روز دوشنبه  به خبرنگاران  گفت:  ایجاد  قوه مقننه در افغانستان  بدون  شک  امکان دیگری  رابرای  توسعه  پیوند  های  دو جانبه  در همه  زمینه  ها فراهم  میسازد .

وی گفت  برای روسیه  اهمیت دارد  که  مجلس جدید افغانستان  در مقابل  تهدیدات  تروریستی ، افراط  گرایی و قاچاق مواد مخدر  اقدامات جدی  نماید.

سخنگوی وزارت خارجه  روسیه  امید برد  که پارلمان جدید  در افغانستان  شرایط بهتر  تجارتی  را با روسیه  ایجاد  کند .

به  گفته موصوف  شرکت  های دولتی  و خصوصی  روسیه  بیش از  بیست  یادداشت تفاهمی  را  در بخش  های استخراج  نفت و گاز  ، صنایع ، انتقالات ، ساختمان ، زراعت  و تامین  انرژی  با وزارت  اقتصاد افغانستان  امضاء نموده  اند

کسر  بودجه باعث  تا خیر  در برگذاری  انتخابات  نمیشود 

در حالیکه  برای تدویر  انتخابات پارلمانی  در افغانستان  فقط  چند روز  باقی مانده ، منابع  نماینده گی  ملل متحد  در کابل  از  کسر  بودجه  انتخابات  سخن میگویند .

به قول  از منابع  بین  خبر داد :-  ادوارد  ادراس  سخنگوی  دفتر  ملل متحد  در کابل گفته است  که برای برگزاری  انتخابات پارلمانی  در افغانستان  به چهار ملیون  و ششصد هزار  دالر  دیگر نیاز  است  مگر او تاکید  نمود که کسر  بودجه باعث  تا خیر  در برگذاری  انتخابات  نخواهد شد  .

 سازمان  ملل متحد  در اخرین مرحله  اعلام داشته  بود که  برای تدویر  انتخابات پارلمانی  در افغانستان  به نزد ه ملیون  دالر  کمک نیاز  است  . اتحادیه  اروپا  و جاپان  در هفته  گذ شته  یک مقدار  پول را  در اختیار  ملل متحد قرار  دادند

تلاش برای تامين برق در شمال افغانستان

محمد اسماعيل خان، وزير انرژی و آب افغانستان برای ارزيابی وضعيت آب و برق به شماری از ولايات شمالی اين کشور سفر کرده است.

قرار است برای برخی از شهرهای ولايات شمالی افغانستان از برق کشور ترکمنستان استفاده شود.

در حال حاضر وزارت انرژی و برق افغانستان برای انتقال برق از ترکمنستان به شهر اندخوی ولايت فارياب آماده می شود ولی بسياری از اهالی ولايات شمالی از عملکرد کند دولت در زمينه انتقال برق از کشورهای آسيای ميانه به مناطق شان انتقاد می کنند.

                                  بالا

صفحه اول  

  افغانستان

  معارف اسلامي

  مقالات

  معرفي كتاب

  سايت‌هاي قرآني

  شبكهراديوهايافغانستان

  اخبار

  رسانه‌ افغانستان

  سالن انديشه

  سايتهاي افغانستان

  دانشگاه‌هاي جهان

  سايت‌هاي حقوقي

  پايان نامه‌ها

  سايت خوشنويسان

  خبر گزاري‌هاي جهان

  ورزش

  فلسفي‌،اطلاعات ‌عمومي

  سايت‌هاي سياسي

  مجلات‌فلسفي ‌وحقوقي

  مصاحبه ها

  شخصيت هاي افغانستان

  آرشيو

  تماس با ما

  در باره ما

  آلبوم

  قوانين كشور

ادبيات و هنر:

  داستان

  شعر

  خوشنويسي

  نقاشي

  عكسها

تالار گفتگوي آنلاين و آفلاين، كليك كنيد

  وزارت عدليه افغانستان

  آژانس باختر

  اوقات شرعي افغانستان و جهان

قلبِ قلب آسيا ضعيف مي‌تپد(گزارش تحليلي از دايكندي)

 

 


صفحه اول   معارف   اخبار   مقالات   افغانستان    قانون اساسي   قانون انتخابات   قانون رسانه ها   آلبوم   مصاحبه ها  آرشيو   تماس با ما   در باره ما

Send mail to daikondi@hotmail.com  with questions or comments about this web site.
Copyright ©2003 - 2009 daikondi Network.ديزاين و طراحي صفحات: قربانعلي هادي

Powered by www.aryanic.com